Úvod do ošetřovatelství

Z WikiSkript
Změněno.png

Definice ošetřovatelství[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Ošetřovatelství je samostatná vědecká disciplína zaměřená na aktivní vyhledávání a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb nemocného a zdravého člověka v péči o jeho zdraví (Věstník MZ ČR 9/2004).

Cíle ošetřovatelství[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • podporovat a upevňovat zdraví,
 • podílet se na navrácení zdraví,
 • zmírňovat utrpení nemocného člověka,
 • zajistit klidné umírání a důstojnou smrt.

Charakteristické rysy ošetřovatelství[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • poskytování aktivní ošetřovatelské péče,
 • poskytování individualizované péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu,
 • poskytování ošetřovatelské péče na základě vědeckých poznatků podložených výzkumem,
 • holistický přístup k nemocnému,
 • preventivní charakter péče,
 • poskytování péče ošetřovatelským týmem složeným z různě kvalifikovaných pracovníků (vícestupňový způsob).

Platná legislativa[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Výkon nelékařského povolání[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Zákon č. 96/2004 Sb., v platném znění (č. 189/2008 Sb.).
 • Vyhláška č. 55/2011 Sb. – náplně činnosti.
 • Vyhláška č. 463/2004 Sb. – specializační obory.
 • Vyhláška č. 321/2008 Sb. – kreditní systém.
 • Metodické opatření č. 9/2004 Sb. – koncepce ošetřovatelství.

Zdravotnická dokumentace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Úmluva o lidských právech a biomedicíně.
 • Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění.
 • Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 385/2006 o zdravotnické dokumentaci.
 • Vyhláška č. 64/2007 o zdravotnické dokumentaci.
 • Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích.
 • Vyhláška č. 336/2004 Sb. o zdravotnických prostředcích.
 • Vyhláška č. 11/2005 Sb., kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby. a o sledování těchto prostředků po jejich uvedení na trh.
 • Zákon č. 117/2000 Sb. o návykových látkách.
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Stavovský předpis ČLK č. 10 Etický kodex.

Hygienické podmínky pro provoz zdravotnických zařízení[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Vyhláška č. 195/2005 Sb. (podmínky pro předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče).


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]