Abuzus a intoxikace

Z WikiSkript
Tato revize článku byla z tohoto počítače již nedávno hodnocena!
2 hodnocení   
   Děkujeme za Vaše hodnocení (★)   
star1-1star2-1star3-1star4-0star5-0

Našli jste v článku závažné chyby? Klikněte prosím.
Přejít na: navigace, hledání

Toxikománie

Obsah

 • Chorobné lpění na opakovaném podávání látky působící euforicky na CNS
 • Toxikománie – závislost – ztráta volného rozhodování závislé osoby
 • Návyk – návykové látky (Zákon o návykových látkách 167/1998 Sb. z.)
 • ČSSR přistoupila v r.1961 k Jednotné úmluvě OSN o návykových látkách
 • V r. 1971 byla vytvořena Konvence OSN o psychoaktivních látkách, kterou jsme parafovali v r. 1989
 • Omamné látky (OL) – tříděny do 3 skupin
  • OL I (např. morfin) se předepisují na recepty s modrým pruhem
  • OL II (např. kodein) pečlivá kontrola receptů a výdej
  • OL III (např. heroin) není dovolena výroba, dovoz, terapeutické užívání
 • Psychotropní látky (PL) tříděny do 4 skupin:
  • PL I až IV analogické třídění

Typy euforie

 • pocit blaženého klidu, nirvána (morfin)
 • opojení a rozjařenost (alkohol)
 • zvýšená aktivita (kokain, budivé aminy)
 • halucinace (LSD)
 • bezstarostný únik a snění (konopné produkty, hašiš, …)

Farmakologická klasifikace psychoaktivních látek

(hlediska: bdělost, afektivita, psychické integrace – myšlení)

 1. Psycholeptika
  • CNS depresiva
  • „Downers“ (morfin)
  • Trankvilizéry (diazepam)
 2. Psychoanaleptika
 3. Psychodysleptika – vedou k psychotickým stavům i u zdravých osob
  • Psychotomimetika (delta-9-THC)
  • Halucinogeny (LSD)
  • Psychedelika (MDMA)

Působení drog na mozek a na jeho funkční oblasti

 • úsudek, syntézu myšlení
 • paměť
 • vidění
 • pocity, vnímání
 • bolest
 • pohyb
 • koordinaci pohybů
 • slast, blaženost (REWARD) – význam pro vývoj toxikománie

Drogy podle působení na CNS

 1. Tlumící CNS
  • Ethanol a jiné alkoholy
  • Uhlovodíky, rozpouštědla
  • Barbituráty, benzodiazepiny, a jiná hypnotika, sedativa
  • Opiáty morfinového typu (heroin, kodein, ethylmorfin, pholcodin, hydrokodon, hydromorfon, oxykodon, dihydrokodein, ethorfin, …)
  • Synthetické opioidy a narkotická analgetika (buprenorfin, butorfanol, methadon, tramadol, pethidin, tilidin, fentanyl, ...)
 2. Stimulující CNS
  • Kokain
  • Methamfetamin, amfetamin, phentermin, efedrin, pseudoefedrin, ...
  • Deriváty phenylalkylaminů (MDMA, MDA, MBDB, PMA, TMA, …)
  • Kofein, nikotin
  • Anabolické steroidy
  • Alkylnitrity (amyl, butyl, isobutyl, …)
 3. Halucinogeny, drogy ovlivňující vnímání
  • LSD, phencyklidin
  • Mescalin, psilocybin, psilocin, dimethyltryptamin, harmin
  • Atropin, scopolamin,
  • Kanabinoidy, delta-9-tetrahydrokanabinol, cannabinol, …
  • MDMA a analogy, phenylalkylaminy, syntetické deriváty tryptaminu, ...
Postupný vývoj neuroadaptace, tolerance, senzibilizace

Terminologie – WHO aj.

Addiction –- závislost
 • Abuzus – patologické, škodlivé zneužívání látek
 • Závislost – sociálně pracovní problémy trvající aspoň jeden měsíc. Poruchy cerebrálních neurotransmisí, reverzibilní anebo ireverzibilní
 • Psychická závislost – nutná dlouhodobá léčba; pocity uspokojení a touha znovu aplikovat drogu, znovu dosáhnout blaženost a vyhnout se nepříjemným pocitům; vývoj tolerance u některých drog
 • Fyzická (somatická) závislost – adaptace organismu na přítomnost drogy, provázená vývojem tolerance a manifestovaná syndromem z odnětí, abstinenčním syndromem
 • Tolerance – potřeba zvyšovat dávku k dosažení stejného efektu jako dříve
 • Syndrom z odnětí – charakterizován nepříjemnými pocity při absenci drogy nebo potlačení jejího účinku specifickým antagonistou; odvykací příznaky mohou být tělesné (křeče) nebo psychické (deprese) – jsou trýznivé, samy o sobě mohou (křeče) a nemusí (deprese) ohrožovat život.
 • Senzibilizace, senzitizace – prodloužení a zintenzivnění účinku, zvýšení toxicity u následných dávek
 • Flash back – stav jakoby po požití drogy, i když droga nebyla aplikována; může nastat za řadu měsíců i let po poslední dávce, často po halucinogenech

Základní principy neurofarmakologie

Cíle v organismu pro působení drog

 • Droga – chemická látka, která ovlivňuje fyziologické funkce organismu specifickým způsobem
 • Účinek drog je způsobem vazbou či působením na:
  • receptory (cílové proteiny)
  • enzymy
  • nosiče (neurotransmitery)
  • iontové kanály
 • Specificita je reciproční: určitá třída drog se váže jen na určité cíle a individuální cílové proteiny reagují jen na určité třídy drog
 • Žádná droga nemá zcela specifický účinek; zvýšená dávka drogy může způsobit vedlejší reakci a vést k neočekávaným účinkům

Drogy

Látky, které substituují anebo konkurují endogenním ligandům (hormonům, neurotransmiterům…) a způsobují biochemickou či farmakologickou odezvu prostřednictvím převodu membránového signálu a vyvoláním kaskády reakcí.

Receptory

Regulační proteiny reagující na působení malých molekul (ligandů), působících buď aktivačně jako agonisti nebo opačně jako antagonisti. Antagonisti se vážou na receptor bez vyvolání reakce.

Významné receptory

 • Dopamin-receptory
 • Opioidové receptory
 • GABA-receptory
 • Serotoninové receptory Významní neurotransmiteři
 • Acetylcholin
 • Monoaminy
  • katecholaminy
  • Dopamin
  • Noradrenalin (norepinephrin)
  • Serotonin (5-HT, 5-hydroxytryptamin)
 • Endorfiny
 • Gama-amino-máselná kyselina (GABA)
 • aj.

Obecné trendy ve způsobu abuzu drog

 • Klesá i. v. aplikace, klesá AIDS a jiné infekce
 • Stoupá p. o. aplikace
 • Stoupá inhalace, kouření
 • Stoupá šňupání (sniffing/snorting)
 • Stoupá polytoxikománie
  • Směsi psychoaktivních látek včetně alkoholu – tzv. koktaily
  • Postupná aplikace budivých a tlumivých látek „Using elevator“
 • Stoupá abuzus „smart drugs“
 • Stoupá abuzus „life style drugs“

Sledování EU trendů

 • EUROPOL – monitorování a mezinárodně koordinované akce
 • EMCDDA Lisabon
  • monitorování trendů
  • monitorování mortalit následkem abuzu
  • monitorování abuzu nových drog „Designer Drugs“
 • Problémy s abuzem legálních léčiv
 • Odvykání abuzu benzodiazepinů velmi obtížné
 • Problematické kombinace heroinu s alkoholem a sedativy (benzodiazepiny)

Následky abuzu drog

 • Úmrtí – přímá či nepřímá souvislost (Drug Related Deaths, DRD)
 • Infekční choroby – AIDS, tuberkulóza, hepatitida
 • Kriminalita (Drug Related Crime, DRC)
 • Sociální ztráty,rozvrat rodin, pracovní nespolehlivost….
Drogy
Celkový podíl DRD DRD na 100 tis. obyvatel
Luxembourg 22 (2000) 4,6
Francie 228 (1997) 0,4
Německo 2030 (2000) 2,4
Itálie 1016 (2000) 1,8
UK 3495 (2000) 5,8
Holandsko 76 (1999) 0,5

Role substituce v léčbě drogové závislosti

 • Konečný cíl – úplná abstinence
 • Prozatímní cíl – snížení rizik infekcí, DRD, DRC
 • Opiáty – buprenorfin, methadon, dihydrokodein…
 • Kokain – neuroleptika

AMFETAMINY

Pencil.png upravit

 • Ice, Krystal, Speed
 • Methamfetamin, Pervitin, Piko, Péčko aj.
  Metamfetamin
 • Amfetamin (ilegálně v Polsku, Německu)
 • léčiva: Efedrin, pseudoefedrin, phentermin, fenmetrazin, methylfenidat
Ametaminy1.jpg

Farmakologie

Abusus

 • Sole (HCl) – p.o., šňupání, i.v.
 • Baze – inhalace, kouření
 • Obvyklé denní dávky 2–100 mg
 • Opakované dávky u chroniků, šlehy, až 5 g/den
 • Příznaky
  • euforie, zvýšená výkonnost (doping)
  • rizikové chování, trysk myšlenek na úkor přesnosti, snížená soudnost
  • agresivita, podrážděnost, psychická labilita, úzkost
  • hypertenze, anorexie – potlačení pocitu hladu
 • Trvání stimulace: 2–4 hod
 • Předávkování: neklid, neschopnost koncentrace, halucinace, křeče
Chronický abuzus
 • ztráta tělesné váhy
 • poškození kardiovaskulárního systému, vývoj hypertenze, mozkové krvácení
 • psychózy, stíhy, deprese, suicidální tendence
 • vývoj psychické závislosti
 • vývoj tolerance
Ametaminy2.jpg

Selektivita enantiomerů

 • Katecholaminy (dopamin, …) a amfetaminy – asymetrický atom C*
 • Počet asymetrií – počet enantiomerů
 • Endogenní adrenalin a noradrenalin jsou levotočivé a mají vyšší afinitu k receptorům a transportním proteinům než pravotočivé enantiomery
 • Amfetamin působí jako nepřímé sympatomimetikum. Má jeden asymetrický uhlík. Pravotočivý enantiomer (dextroamfetamin) má asi 4krát silnější stimulační účinky na CNS než izomer levotočivý
 • Efedrin obsahuje obsahuje 2 centra asymetrie a má tedy 4 možné optické izomery:
  • (+) a (–) efedrin
  • (+) a (–) pseudoefedrin
  • Biologicky nejúčinnější je (–) efedrin


EFEDRIN, PSEUDOEFEDRIN

 • Rostlina Ephedra vulgaris – tisíciletá tradice užívání v Číně
 • Efedrin se nachází v řadě rostlin
 • Syntetický efedrin, pseudoefedrin
 • Efedrin, pseudoefedrin složky kompozitních lékových přípravků:
 • Efedrin – přímé i nepřímé sympatomimetikum
 • Psychostimulační chronické působení – závislost
 • Efedrin, pseudoefedrin – prekurzory ilegální syntézy methamfetaminu
KHAT


KHAT

 • Listy rostliny Catha edulis se žvýkají – Arábie
 • Obsahují katinon a nor-pseudoefedrin
 • Katinon se metabolizuje na norefedrin


MDMA, XTC, EXTÁZE

MDMA
Extáze1.jpg
Extáze2.jpg
Nsd.jpg
Tablety Extáze
 • 3,4-methylendioxymethamfetamin
 • MDMA a analogické deriváty – entaktogeni, stimulancia
  • en (řecky) – uvnitř
  • tactus (latina) – dotek
  • gen (řecky) – produkovat
 • MDMA – příjemné empatické pocity, penicilin duše

Farmakologie

 • MDMA – serotonin agonista
 • Sympatomimetická reakce (hypertermie, hyperaktivita, salivace, mydriáza)
 • Masivní vyplavení serotoninu z nervových zakončení do synapse – pokles v nervových zakončeních – zvýšení extracelulární serotonergní aktivity, nespecifická stimulace receptorů v CNS - serotonin syndrom
 • MDMA uvolňuje také dopamin (cytotoxický) který nahrazuje serotonin v nervových zakončeních – poškození buněk spustí nežádoucí biochemické reakce – neurotoxicita MDMA
 • Opakované užívání – senzitizace, alergie
  • prodloužení a zintenzivnění serotonergního syndromu
  • zvýšení toxicity dalších dávek

Abusus

 • Tablety p.o – různá loga, tvary, velikosti, zbarvení, neznámý obsah
 • Účinné jednorázové dávky 50–200 mg
 • Příjemné žádoucí příznaky: empatie, stimulace (taneční droga)
 • Vedlejší nepříjemné příznaky:
  • suchá ústa
  • trismus (ztížené otvírání úst)
  • pocení
  • mdloby
Chronický abuzus
 • deprese
 • nespavost
 • psychózy
 • psychická závislost
 • tolerance
 • vývoj senzitizace (alergie)

Zdravotní komplikace:

 • tachykardie, arytmie, srdeční kolaps
 • serotonin syndrom – pocení, třes, hypertermie, rhabdomyolýza, diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC) – smrt
 • dehydratace, hyponatremie, oběhová selhání
 • jaterní selhání (vzácná)
 • u chroniků – kognitivní poruchy, psychózy, hypertenze, cévní příhody

Rizikové faktory:

 • neznámý obsah ilegálních tablet, koktejly drog, ethanol
 • individuelní zdravotní stav, vnímavost

Tablety extáze

 • Tablety p.o – různá loga, tvary, velikosti, zbarvení, neznámý obsah
 • Taneční drogy, Nové syntetické drogy (NSD), „Designer drugs“
 • Očekávaný účinek – stimulační a psychedelický (empatie)
 • Psychedelika – přírodní halucinogeny (mescalin, DMT aj.)
 • MDMA, kontrolovaná psychotropní látka

CAVE!!! NSD – malá obměna struktury – jiné farmakologické působení – nebezpečné !!!

KOKAIN

Pencil.png upravit

Kokain
Erythroxylon coca
 • Kokain je alkaloid z listů keře Erythroxylon coca
 • Indiáni – žvýkání listů
 • Izolovaný kokain:
jako sůl – šňupání, i.v. aplikace
jako baze – inhalace, kouření (crack)
Historie Coca-Cola:
 • 1886 Lékárník v Atlantě J. S. Pemberton – morfinista
 • Sirup extrakcí Coca listů a afrického ořechu Cola – jako lék
 • Volný prodej – masová závislost na kokainu …

Farmakologie

 • Levotočivý izomer – farmakologicky aktivní
 • Kokain – agonista katecholaminů (dopamin….)
 • Má stimulační účinky
 • Působí anesteticky (blokuje proud sodíku v nervech)
 • Při předávkování vznikají srdeční arytmie a následně možná úmrtí

Abúzus

 • Šňupání, i.v., i.v. také s heroinem („stereo“)
 • Kouření cracku – okamžitá dostupnost v krvi

Akutní abúzus

 • Obvyklé dávky: 10–120 mg
 • Trvání účinku: 1–2 hod
 • Příznaky:
- Euforie – stimulace, následuje deprese
- Hyperaktivita, podrážděnost, agresivita
- Počáteční zlepšení nálady, sebedůvěry, pocit nadřazenosti („EGO“)
- Sexuální vzrušení
- Anorexie

Chronický abúzus

 • Psychózy, halucinace s paranoidními bludy
 • Nechutenství, úbytek tělesné hmotnosti
 • Poškození tkání v místech aplikace
 • Vzniká těžká psychická závislost
 • Vývoj tolerance je málo významný

ABUZUS OPIOIDŮ

Pencil.png upravit

 • Opiátové receptory – lokalizovány v CNS, v periferních tkáních
 • Endogenní agonisti (ligandy): endorfiny, enkefaliny, dynorfin (peptidy)

Opiátové CNS efekty

Stimulace opiátových receptorů

 • μ – respirační deprese, supraspinální analgézie, fyzická závislost
 • κ – spinální analgézie, mioza
 • δ – spinální analgézie, euforie, někdy dysforie
 • ε – supraspinální analgézie
 • σ – mydriáza, dysforie

Agonisté:

 • morfin, kodein, heroin, ...
 • methadon, pethidin, der. fentanylu, …

Antagonisté:

 • naloxon, naltrexon, nalorfin, levalorphan, ….

Agonisté/Antagonisté:

 • buprenorfin, pentazocin, …

Opiátové periferní efekty

 • snížení mobility v gastrointestinálním traktu (zácpa)
 • hypotonie cév (hypotenze)
 • hypertonie močového měchýře (zadržování moče)

Chronický abuzus

 • Vývoj tolerance – Adaptace hustoty receptorů (?)
 • Snížená tolerance k respirační depresi
 • Ve stavu odnětí drogy:
– přecitlivělost adaptovaných neuronů
– nepříjemné periferní vegetativní efekty

Terapie

 • „Harm reduction“ programy: výměna stříkaček a jehel
 • „Substituční programy“ – konečným cílem by měla být abstinence
 • Náhrada závislosti na heroinu na jiné droze (methadon, buprenorfin),
 • Potlačení abstinenčních příznaků, snížení euforických pocitů podáním p.o.

Zástupci opioidů

Opium

 • zaschlá šťáva z nezralých makovic Papaver somniferum
Papaver somniferum
 • je obsažen v:
- morfin 4–30 %
- kodein 0,3–3 %
- noscapin, narkotin 4–10 %
- papaverin 1–1,5 %
- thebain 0,2–1 %

Heroin

Heroin
 • diacetylmorfin – „pro-drug“ morfinu
– je transportérem morfinu do mozku
– snáze proniká membránami
– je labilní, snadno deacetyluje
 • 6-monoacetylmorfin a 6-glukosiduronát morfinu jsou aktivní metabolity

Abusus

 • Obvyklé dávky heroinu: 10–15 mg/den
 • Při toleranci až 2 g/den
 • Příznaky: euforie, netečnost, mióza, respirační deprese, bradykardie, hypotenze, útlum až koma, možné úmrtí
 • Závislí uvádějí 4 fáze po heroinovém šlehu (i.v. injekci):
 1. High – kick (nakopnutí),
 2. pohoda, štěstí,
 3. vyrovnanost,
 4. "absťák".

příčiny úmrtí

 • respirační deprese
 • aspirace zvratků
 • edém plic
 • vzácně anafylaktický šok (přecitlivělost)
 • heroinová leukoencefalopatie (zánět bílé hmoty mozkové)

KANABINOIDY

Pencil.png upravit

Strukturní vzorec THC
 • Zdroj: konopí seté – Cannabis sativa
 • Největší obsah kanabinoidů – květy samičích rostlin, listy a lodyha méně
 • Kanabinoidy – bezdusíkaté látky
 • Tetrahydrokanabinoly (Δ8 THC, Δ9 THC) →
 • Kanabinol, kanabidiol, kanabivarin, kanabichromen….

Konopné produkty:

 • Marihuana: 2–20 % Δ9 THC
 • 1 cigareta 20–30 mg Δ9 THC
 • Sinsemila (samičí květy bez semínek)
 • Hašiš – pryskyřice 4–20 %
 • Hašiš olej 60 i více %
 • Impregnované cigarety
 • Dronabinol – antiemetikum (chemoterapie), 2–10 % Δ9 THC

Účinky Δ9 THC:

 • Euforie, pocit bezstarostnosti, veselí, letargie
 • Poruchy vnímání času a prostoru
 • Předávkování – halucinace

Abusus

 • Inhalace kouřením:
  • cigarety – jointy (slang.špek,brko,larva,špekulóza)
  • speciální dýmky (Šlukovky, Skleněnky)
  • vodní dýmky (Bong)

Farmakokinetika a dynamika

 • Časový posun vrcholu krevní hladiny THC a vrcholu euforie !!!
 • Není přímá korelace krevní hladiny a stupně ovlivnění !!! – Tolerance – chronici
 • Krevní THC c max asi za 5 min po inhalační dávce
 • Maximální pocit „HIGH“ asi za 20–40 min, trvá asi 4 hod, následuje „DOWN“
 • THC a alkohol se potencují v depresi CNS

Euforie

 • pocity veselí, družnosti, bezstarostnosti až letargie
 • Po euforii následuje touha po vydatném jídle

Nepříjemné stavy

 • desorientace, halucinace, psychózy, apatie
 • kombinace s alkoholem – nevypočitatelné účinky, zvracení, somnolence aj.

Chronický abuzus

 • zanedbávání povinností, vzhledu, snížená pracovní výkonnost
 • poruchy paměti, expozice v prenatálním stadiu – zhoršené učení dětí
 • kancerogenní účinky produktů kouření
 • potencionální spuštění skrytých nemocí typu schizofrenie
 • vznik psychické závislosti, vývoj tolerance neprůkazný

HALUCINOGENY, PSYCHODYSLEPTIKA, PSYCHEDELIKA

Pencil.png upravit

 • Halucinogeny – látky přírodní i syntetické.
 • Staré kultovní obřady, účast šamana.
 • Vyvolání psychóz.
 • Halucinace zrakové i sluchové, změny vnímání skutečnosti.
 • Příznaky podobné schizofrenii, odcizení, hysterie, deliria.
 • Obvykle rychlý nástup účinku, odezní po hodinách i několika dnech.
 • Neočekávané a nekontrolované jednání.
 • Ohrožení sebe i jiných.
 • Smrtelná předávkování (př. DOB – 2,5-dimethoxy-4-bromoamfetamin).

Chronický abuzus

Syntetické látky 1.jpg
Syntetické látky 2.jpg
 • Možná psychická závislost, tolerance, flashback.

Syntetické, polosyntetické látky:

 • Fencyklidin, rajský prach;
 • LSD – syntéza z námelu;
 • MDMA, TMA, PMA, DOB, ... .

Přírodní látky v rostlinách, živých organismech

 • Kanabinoidy.
 • Psilocybin, psilocin (Psilocybe mexicana, Psilocybe bohemica…).
 • Mescalin (Peyotl kaktus).
 • Dimethyltryptamin, DMT ( Rákos obecný, některé akácie aj.).
 • Ibogain (Tabernanthe iboga).
 • Scopolamin/Atropin (Atropa belladona, Hyoscyamus niger, Datura stramonium aj.).
 • Bufotenin (sekret ropuch BUFO, semena cebílu např. Anadenanthera colubrina...).


Staré kultovní obřady v Asii, Africe, Jižní Americe
200Px
Yopo.jpg
Amanita muscaria - vzorec.jpg
 • Anticholinergní látky v rostlinách s čarovnou mocí, např.:
 • Indiánský nápoj Ayahuasca
- harmalin, harmin, harmalol, DMT, scopolamin, atropin.
 • Šňupací prášek „cohoba, yopo“
- bufotenin, DMT.
 • Amanita muscaria – sibiřské národy
- muskarin, kyselina ibotenová - muscimol.

ATROPIN – SCOPOLAMIN

Atropin – ester kyseliny tropové a tropinu

Atropin
 • alkaloid získávaný z četných lilkovitých rostlin
 • přírodní je (−) hyoscyamin – farmakologicky účinný
 • při úpravách v roztocích spontánně přechází na racemát – atropin

Scopolamin – hyoscin

Skopolamin
 • alkaloid vyskytující se v rostlinách vedle hyoscyaminu v různém množství
 • chemicky i účinkem je blízký atropinu
 • obě látky mají jedno centrum asymetrie – 2 enantiomery

Mechanismus účinku:

 • Atropin inhibuje účinky acetylcholinu kompeticí o receptory.
 • Atropin má velkou afinitu k receptoru, ale neaktivuje ho.
 • Uvolňování acetylcholinu atropin neovlivňuje.
 • Atropin tedy oslabuje muskarinové efekty acetylcholinu.

Příznaky otravy:

 • zčervenání v obličeji, suché sliznice, tachykardie, mydriáza

LSD

Pencil.png upravit

Vzorec LSD
Syntéza objevena chemikem Albertem Hofmannem fi SANDOZ při přípravě nikethamidu v roce 1943
 • Dříve experimentální droga v psychiatrii „Delysid“

Mechanismus působení

 • Inhibitor periferního serotoninového neuronálního systému, který reguluje emoce. Mechanismus je ovlivňován i jinými drogami.
 • LSD má afinitu k různým subtypům serotoninových receptorů, aktivuje hlavně 5-HT2 receptory a působí jako agonista.

Abuzus

 • Účinné dávky na savých papírcích: 25–250 mg
 • Příznaky: hyperaktivita, zmatenost, hysterie, halucinace, delirium, závratě

Chronický abuzus

 • deprese, psychózy, flashback
 • popsána mírná psychická závislost a vývoj tolerance

PSILOCYBIN – PSILOCIN

Psilocybin
 • Psilocybin:
 • ester kyseliny fosforečné a 4-hydroxy-N´, N´-dimethyltryptaminu
 • (strukturní podobnost viz serotonin 5-HT)
 • Nestabilní, spontánně se štěpí na psilocin
 • Účinky - nepředvídatelné

POLYTOXIKOMÁNIE

 • Kombinované působení alkoholu, léčiv a drog
 • Potencování sedace (alkohol, benzodiazepiny, opiáty)
 • Potencování stimulace (kokain, amfetaminy)
 • Nepředvídatelné individuální reakce při různých kombinacích

Farmakodynamické interakce

 • CNS depresiva působí jako agonisti
 • Zvyšují a prodlužují efekt např. respirační depresi
 • CSN depresiva a CNS stimulancia jsou antagonisti

Farmakokinetické interakce

 • Inhibice enzymů, inhibice metabolismu

Nové trendy v abuzu drog

PIPERAZINY a deriváty

M-CPP.png
 • TABLETY „XTC“ a jejich obsah
 • m-CPP metabolit trazodonu
 • 1-(3-chlorphenyl)piperazin
 • podobné úč. jako MDMA

SPICE a syntetické „kanabinoidy“

JWH-018 – vzorec.png
 • Rostlinné vonné směsi s tajnými ingrediencemi působícími na receptory kanabinoidů jako agonisti
 • Aminoalkylpyrolderiváty (JWH-030..., HU-308...CP 47,497...)
 • Aminoalkylindolderiváty (JWH-018) 1-pentyl-3-(1-naftoyl)indol

Psychoaktivní rostliny:

 • Kawa (Piper methysticum), relaxace
 • Khat (Catha edulis), lehká stimulace
 • Kratom (Mitragyna speciosa), stimulant/analgetikum
 • Salvia divinorum, Salvinorin A, halucinogen
 • Argireia nervosa (Havajská růže, mírný halucinogen)


CAVE!!! PAMATUJ !

 • Ilegální drogy jsou ilegální, protože jsou nebezpečné
 • Nejsou nebezpečné, protože jsou ilegální


Odkazy

Související články

Zdroj