Asistence u převazu

Z WikiSkript
Změněno.png

Druhy poranění[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • úmyslné – vyskytují se po dobu léčby (operace, venepunkce, radiační popáleniny)
 • neúmyslné – jsou náhodné, např. při automobilové nehodě
 • rána otevřená (rána, kdy je povrch kůže narušený)
 • rána uzavřená (tkáně se traumatizují bez porušení kůže)

Druhy ran[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Podle mechanismu vzniku[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Otevřená rána (difterie)
Abraze - odřenina
Infikovaná bodná rána
Bodná rána
 • kontuze (zhmoždění) – je uzavřená rána, která vzniká jako následek úderu tupého předmětu
 • abraze (odřenina) – je otevřená rána, která vzniká následkem tření, např. po pádu na povrch cesty, toto poranění zasahuje pouze kůži
 • bodná rána – je otevřená rána způsobená ostrým nástrojem, který penetruje přes kůži a pod ní ležících tkání (patří sem i venepunkce a i.m. injekce)
 • tržná rána (lacerace) – vzniká, kdy se tkáně odtrhnou od sebe a vytvářejí nepravidelné okraje
 • penetrující rána – vzniká tehdy, když nástroj vnikne hluboko do tkání přes kůži, často jsou náhodné např. rány způsobené projektily nebo kovovými úlomky
 • řezná rána (incize) – vzniká prostřednictvím ostrého nástroje, např. skalpelem nebo náhodně, ostrým nožem

Podle pravděpodobnosti a stupně kontaminace (Garner, 1986)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • čisté rány – jsou neinfikované, není v nich zánět a nezasahují dýchací, trávicí, pohlavní ani močové ústrojí
 • čisté kontaminované rány – jsou chirurgické rány, při kterých jsou zasažené dýchací, trávicí, pohlavní nebo močové ústrojí, na těchto ranách nenacházíme žádný důkaz infekce
 • kontaminované rány – zahrnují otevřené, čerstvé, náhodné rány a chirurgické rány, při kterých bylo větší narušení sterilní techniky nebo vytéká velké množství obsahu z gastrointestineálního traktu, často jsou vidět i známky infekce
 • znečištěné nebo infikované rány – jsou staré, náhodné rány, které obsahují odumřelé tkáně a rány s důkazem klinické infekce, jako je například hnisavý výtok

Obecné zásady při ošetřování ran[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • pečovat o psychickou pohodu pacienta
 • poučení pacienta o zákroku, jeho průběhu a nutnosti chování pacienta po ošetření
 • zabezpečit vhodnou polohu pacienta, vhodné prostředí a soukromí při převazu
 • postižené místo zachovat ve fyziologické poloze
 • obvazy přikládat podle typu indikace, vždy sterilně, v rukavicích
 • správné přiložení obvazu (obvaz má mírně, pevně, ze všech stran, obepínat)
 • sledovat stav pacienta po celou dobu převazu
 • kontrolovat okolí převazovaného místa (musí zůstat viditelně kontrolovatelné, dostatečně prokrvené, bez otoků)
 • pokud pacient udává bolest, pravidelně vyhodnocovat zdroj bolesti a kontrolovat ránu

Moderní obvazové materiály[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Neadhezivní kontaktní obvazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • jsou vyrobeny z bavlněných nebo viskózních vláken nebo z nylonového materiálu
 • jsou porézní (vzdušné), napuštěné indiferentní mastí, která brání přilnutí obvazu k ráně
 • tyto obvazy chrání granulační tkáň, ale nevytvářejí bakteriální bariéru, nepotřebují sekundární krytí
 • nenechávají se na ráně déle než 24 hodin
 • používají se ke krytí povrchových ran, krytí sutur, krytí popálenin
 • jedná se např. o ATRAUMAN ®, SILICONE ®, MELOLIN ®

Antiseptické obvazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • jsou obvazy z netkaného porézního materiálu napuštěného antimikrobiální látkou
 • chrání granulační tkáň, umožňují volnou pasáž exsudátu, vyžadují sekundární krytí
 • mohou vyvolat alergickou reakci, proto musíme pečlivě zvážit, komu je přiložíme
 • na ráně mohou zůstat i několik dní
 • tyto materiály mají široké využití pro různé typy ran, včetně infikovaných
 • jedná se např. o INADINE ®, IODOFLEX ®

Obvazy s aktivním uhlím[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • jsou složeny z tkaniny, která obsahuje aktivní uhlí
 • velice dobře čistí ránu, redukují zápach a přebytek exsudátu
 • vhodné využití je u silně infikovaných ran, u ran silně zapáchajících, u dekubitů, píštělí, lze použít i u ran, kde byla zjištěna přítomnost kvasinek
 • jedná se např. o ACTISORB ®, VLIWAKTIV ®, CARBONET ®

Algináty[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • jsou obvazy, jejich základem jsou hnědé mořské řasy, které obsahují alginát sodný a vápený
  • tyto obvazy během svého působení vytvářejí neadhezivní gel a tím udržují ránu ve vlhkém prostředí
  • gel je nutné posléze z rány odstranit fyziologickým roztokem ještě před hodnocením efektu obvazu

Hydrogelové obvazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • jsou vyrobeny z hydrogelových polymérů, které obsahují až 96% vody
  • dobře se tvarují, chladí ránu, tlumí bolest
  • obvaz je průhledný, tudíž je snadná kontrola defektu

Faktory ovlivňující hojení ran[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Vnitřní faktory[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • vaskularizace – dobré krevní zásobení podporuje hojení
 • imunitní stav – riziko hojení vyplývá ze sekundární příčiny, jako je např. infekce, diabetes mellitus, radioterapie, což zvyšuje požadavky na proces hojení
 • stav výživy (u pacientů se špatným stavem výživy se hojení prodlužuje)
 • obezita (tukové tkáně omezují krevní zásobení a rány se těžko sešívají)
 • léky (imunosupresiva mohou ztěžovat hojení)
 • kouření (redukuje funkční hemoglobin v krevním oběhu s výsledným snížením oxygenace tělových tkání)
 • stres (klade dodatečné nároky na organizmus a nepříznivě tak ovlivňuje hojení)

Vnější faktory zahrnují[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • předoperační stav
 • předoperační přípravu
 • operační výkon

Komplikace hojení ran[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Krvácení[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • přetrvávající krvácení (hemoragie) po operaci je abnormální, může být způsobeno krevní sraženinou, povolenou ligaturou, erozí krevní cévy

Infekce[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • může se objevit za 2–10dní po operaci, při podezření na infekci je třeba vyšetřit exsudát

Dehiscence s možnou eviscerací[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • je částečná nebo úplná ruptura rány, často se vyskytuje po operacích břicha, kdy se oddělí i vrstvy pod kůží
 • eviscerace je vytlačení vnitřních orgánů přes incizi


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • KOLEKTIV AUTORŮ,. Základy ošetřování nemocných. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 8024608456.
 • MIKŠOVÁ, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče I., II.. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1442-6.
 • RICHARDS, A a S EDWARDS. Repetitorium pro zdravotní sestry. 1. vydání. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0932-5.
 • ROZSYPALOVÁ, M a A ŠAFRÁNKOVÁ. Ošetřovatelství I., II.. 1. vydání. Praha : Informatorium, 2002. ISBN 80-86073-97-1.
 • WORKMAN, B a CL BENNETT. Klíčové dovednosti sester. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1714-X.