CURB-65

Z WikiSkript

Skóre k hodnocení klinické závažnosti pneumonie. Založeno na původním skóre CURB, doplněno o faktor věku.

Složky
 • Confusion (zmatenost) nově vzniklá;
 • Urea (hladina v krvi) nad 7 mmol/l;
 • Respirační frekvence 30/min či vyšší;
 • Blood pressure (krevní tlak) pod 90 torr systolický či pod 60 torr diastolický;
 • 65 či více let věku.

Každá ze složek je hodnocena jedním bodem, ty se ve výsledku sčítají, může tedy nabývat hodnot 0–5 bodů.

Risiko úmrtí do 30 dnů dle počtu bodů
 • 0 — 0,7 %
 • 1 — 3,2 %
 • 2 — 3,0 %
 • 3 — 17,0 %
 • 4 — 41,5 %
 • 5 — 57,0 %
Doporučený klinický postup dle počtu bodů
 • 0–1 – ambulantní léčba
 • 2–3 – krátká hospitalizace, případně ambulantní postup při možnosti častých kontrol
 • 4–5 – terapie za hospitalizace, eventuelně i na jednotce intenzivní péče

Prameny[upravit upravit | editovat zdroj]