Dějiny ošetřovatelství

Z WikiSkript

Vznik ošetřovatelství[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Z historického hlediska lze rozlišit tři vzájemně se překrývající linie péče:

  • Nejstarší laická péče – lidé si ji poskytovali sami (sebepéče), nebo péči poskytovali rodinní příslušníci či lidoví léčitelé a porodní báby.
  • Charitativní péče – vyvinula se v souvislosti s křesťanstvím. Byla poskytována jedincům, kteří si své potřeby nemohli zajistit sami – chudí, nemocní, sirotci, tělesně postižení, mentálně postižení. Tato péče byla a i nyní je poskytována převážně církevními organizacemi.
  • Organizovaná léčebná péče – tento typ péče se postupně transformoval z péče charitativní. Lze jej datovat od konce 19. století, kdy již dochází k biomedicínskému vývoji a péče poskytovaná lidem začíná mít skutečně léčebný a racionální ráz.

Ošetřovatelství, stejně jako medicína, filozofie atd., je a bylo dosud ovlivňováno náboženskými, kulturními, sociálními, ekonomickými i politickými faktory. Zejména válečná období a vědecké objevy v oblasti medicíny (anatomické poznatky, RTG, léky, ATB…) měly vliv na vývoj společnosti, léčení i ošetřování.

Vývojové etapy ošetřovatelství[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • ošetřovatelská péče v pravěku
  • ošetřovatelská péče ve starověku
  • středověk – charitativní ošetřovatelství
  • 19. století – vznik moderního ošetřovatelství
  • moderní ošetřovatelství 20. století, počátky institucionalizovaného vzdělávání sester
  • současnost, budoucnost ošetřovatelství

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • DUINOVÁ, N a J SUTCLIFFOVÁ. Historie medicíny od pravěku do roku 2020. 1. vydání. Praha : Slovart, 1997. ISBN 80-85871-04-1.

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]