Dějiny ošetřovatelství/Středověk

Z WikiSkript

Rozpad Římské říše reprezentoval rozklad otrokářského společenského řádu a postupný nástup feudalismu. Společenský život zrcadlil hluboké rozdíly mezi společenskými vrstvami.

Novým a mocným prvkem ve společnosti se stává církev. Ideologie křesťanství se stala zdrojem upevňování moci pánů a nástrojem udržení poslušnosti nevolníků i jejich bídy – jak ekonomické, tak i sociální a kulturní. To podmiňovalo zdravotní stav nižších společenských skupin obyvatelstva.

Přesuny kmenů či celých národů (germánské kmeny), války a klimatické podmínky ovlivňovaly negativně úmrtnost obyvatel. Běžné byly epidemiemor a další infekce. Léčení a péče o nemocné se staly nástrojem církve. Tomu také odpovídala patřičná úroveň péče.


Ošetřovatelství během středověku popisují tyto články:

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]