Eponyma fraktur

Z WikiSkript
3-D CT reconstruction of Bankart lesion which occurred post anterior shoulder dislocation.jpg
Některé typické zlomeniny (či klasifikace zlomenin) bývají tradičně pojmenovávány po lékařích, kteří je poprvé popsali. Tato eponyma jsou často používaná i v zahraniční literatuře, a tudíž je dobré, mít o nich přehled. Následující seznam představuje (abecedně seřazená), ta nejčastěji užívaná, jejich základní charakteristiku a popřípadě odkazuje na další podrobnosti.
Přehled eponym užívaných u zlomenin[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Eponymum Zlomenina
Bankartova léze trhlina v labrum glenoidale s odtržením lig. glenohumerale při luxaci ramenního kloubu
Bartonova zlomenina intraartikulární zlomenina distálního radia
Bennettova zlomenina intraartikulární zlomenina base I. metakarpu se subluxací (netříštivá)
Boxerská zlomenina subkapitální zlomenina V. metakarpu
Collesova zlomenina zlomenina distálního radia s dorsální dislokací fragmenu
Cottonova zlomenina zastaralý výraz pro trimalleolární zlomeninu, což je zlomenina laterálního i mediálního kotníku s odlomením zadní hrany tibie
Duverney izolovaná zlomenina křídla kyčelní kosti
Essex-Lopresti intraartikulární zlomenina proximální hlavice radia s rupturou membrana interossea a subluxací distálního radioulnárního skloubení
Galeazziho zlomenina zlomenina distální třetiny radia s luxací hlavičky ulny a zpřetrháním vazů distálního radioulnárního spojení
Gardenova klasifikace zlomeniny krčku femuru
Gosselin zlomenina distální tibie (tvaru "V"), která pokračuje až do kloubní plochy kotníku a rozděluje ji na přední a zadní část
Hawkinsova klasifikace dělí vertikální zlomeniny krčku talu na typ I–IV
Hill-Sachs impresní zlomenina dorzokraniálního kvadrantu hlavice humeru vznikající při ventrální luxaci ramenního kloubu, vzniká tlakem na ventrokaudální okraj glenoidu
Holdsworth nestabilní dislokovaná zlomenina těla obratle thorakolumbální junkce s rupturou lig. longitudinale posterior a dislokací/zlomeninou processus articularis
Hutchinson intraartikulární zlomenina processus styloideus radii, často je postiženo také spojení os lunatum s os scaphoideum
Chanceho zlomenina transverzální fraktura obratle páteře či roztržení diskoligamentózního aparátu
Chopartova zlomenina zlomenina v Chopartově kloubu
Jefferson nestabilní zlomenina oblouku obratle C1, vzniká při přímém osovém zatížení krční páteře (náraz na hlavu), může být unilaterální i bilaterální a postihuje jak přední, tak zadní oblouk, často dochází k posunu úlomků do páteřního kanálu
Jones proximální zlomenina 5. metatarzu, může vést až do intermetatarzální kloubní štěrbiny, také tzv. "dancers fracture" (nejedná se ovšem o podobnou avulzi způsobenou šlachou m. peroneus brevis)
Le Fort I–III zlomeniny obličejového skeletu
Le Fort vertikální zlomenina anteromediální části distální fibuly s avulzí mediálního malleolu
Lisfrankova zlomenina zlomeniny Lisfrankova kloubu
Maisonneuveova zlomenina kombinovaná etážová zlomenina hlezna a bérce
Malgaigne vertikální zlomenina pánve způsobená vysokou střižnou energií (dopad z výšky na dolní končetinu), prochází přes oba rami ossis pubis, sakroiliakální skloubení nebo sacrum, dochází také k ruptuře ligament celého pánevního dna s vertikální dislokací pánve
Monteggiova zlomenina zlomenina ulny s luxací hlavičky radia
Moore zlomenina distálního radia spojená s dislokací hlavy ulny, jejíž processus styloideus je navíc zadržený pod anulárním ligamentem zápěstí
Pauwelsova klasifikace zlomeniny krčku femuru
Pipkinova klasifikace zlomeniny hlavice femuru
Pellegrini-Stieda osifikace horní části lig. collaterale mediale kolena s avulzí mediálního condylu femuru (často po traumatu kolena)
Pott bimalleolární zlomenina kotníku s rupturou lig. deltoideum a laterální subluxací talu (způsobená everzí kotníku)
Rolando intraartikulární tříštivá zlomenina base I. metakarpu
Salter-Harris klasifikace poranění růstové ploténky (fyzární zlomeniny)
Schatzker klasifikace fraktury plateau tibie
Segond avulzní zlomenina laterálního plata tibie v místě připojení laterálního kapsulárního ligamenta, často s rupturou předního zkříženého vazu či menisku (vzniká při vnitřní rotaci kolena)
Shepherd fraktura tuberculum laterale processus posterioris tali
Smithova zlomenina zlomenina distálního radia s ventrální dislokací fragmentu
Tillaux Salter-Harris III, avulze anterolaterálního marga distální tibie úponem lig. tibifibulare aterior
Weberova klasifikace zlomeniny kotníku podle jejich vztahu k tibiofibulární syndesmóze

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • ŽVÁK, Ivo. Traumatologie ve schématech a RTG obrazech. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1347-0.

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]