Hyperaktivní močový měchýř

Z WikiSkript

Hyperaktivní močový měchýř (overactive bladder, OAB) je syndrom, který zahrnuje jako příznaky urgentní močení, polakisurii a nykturii[1][2]. Může být přítomna urgentní inkontinence s dokončeným nechtěným únikem moči (asi 1/3 případů), ale není to podmínkou diagnózy[1]. Bez inkontinence se někdy mluví o „suchém hyperaktivním měchýři“, s inkontinencí o „mokrém hyperaktivním měchýři[2].

Příznaky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Urgence[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Imperativní močení, urgentní močení či také urgence (angl. urgency) je takové nucení na močení, které nutí pacienta okamžitě mu vyhovět. Na rozdíl od fyziologického nucení na močení (angl. urge), jehož intenzita narůstá plynule a pozvolna, intenzita urgence naroste náhle, skokově[1].

Polakisurie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Polakisurie (angl. frequency) je v tomto případě definována jako močení 8× nebo vícekrát za den[1]. (Předpokládá se normální příjem tekutin atd.)

Nykturie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Nykturie je v tomto případě definována jako močení alespoň jednou během noci, kvůli kterému se pacient probudí a musí vstát[1]. Nezahrnuje případy, kdy je pacient probuzen z jiné příčiny a během toho si dojde na záchod.

Močový měchýř


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  1. a b c d e MARTAN, Alois. Inkontinence u žen [přednáška k předmětu Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 3.2.2014. Dostupné také z <https://el.lf1.cuni.cz/gpmartan1a>. 
  2. a b ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2008. 390 s. s. 231. ISBN 978-80-7262-501-7.

Doporučená literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • MARTAN, Alois, et al. Inkontinence moči u žen a její medikamentózní léčba : průvodce ošetřujícího lékaře. 2. vydání. Praha : Maxdorf, 2006. 83 s. ISBN 80-7345-094-1.