IgE a IgD

Z WikiSkript

IgD

 • monomer,
 • je zastoupen relativně málo, nízké koncentrace v séru,
 • jeho afinita k antigenům je slabá,
 • nachází se hlavně na povrchu B-lymfocytů, kde má funkci receptoru pro antigen – tvoří BCR.[1]
 • vyvolává uvolňování histaminu z mastocytů a bazofilních leukocytů,
 • po vazbě na antigen se také spolupodílí na rozvoji senné rýmy či alergického astmatu.
Monomer imunoglobulinu


IgE

 • nejkratší poločas rozpadu,
 • nalezneme jej v množství ještě nižším než IgD (sérová koncentrace 0,5 g/l) – to způsobuje také jeho krátký katabolický poločas,
 • homocytotropní: brzy se váže na jiné buňky vlastního těla (žírné buňky, bazofily) na receptory FcεRI,
  • daleko stabilnější než jako volný,
 • uvolňuje mediátory zánětu (histamin, serotonin, prostaglandiny, leukotrieny),
 • protilátky IgE jsou zodpovědné za reakce časné přecitlivělosti,
 • zvýšená koncentrace při alergických (atopických) reakcích,
 • úloha v antiparazitární obraně (stimuluje procesy k vypuzení): mediátory, vazodilatace, vykašlání, vykýchání, zvýšení peristaltiky střev, průjem,
 • vyskytuje se zvláště ve:
 1. slezině,
 2. mandlích,
 3. mukózních membránách plic,
 4. mukózních membránách gastrointestinálního ústrojí.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ, et al. Základy imunologie. 4. vydání. Praha : Triton, 2009. s. 67. ISBN 978-80-7387-280-9.

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vydání. Praha : Triton, 2008. 280 s. ISBN 80-7254-686-4.