Invazívna aspergilóza

Z WikiSkript


Je infekčné ochorenie s vysokou morbiditou a mortalitou u imunokompromitovaných pacientov spôsobené hubami rodu Aspergillus, najčastejšie A. fumigatus.

Makroskopické poškodenie pľúc aspergilózou
Mikroskopický obraz aspergilomu v mozgu imunodeficientného dieťaťa – fatálny stav

Epidemiológia[upravit upravit | editovat zdroj]

Aspergily sú všadeprítomné, vyskytujú sa vo vzduchu, v pôde, prachu, stavebných materiálech, niektorých potravinách a vo vode. Hlavnou vstupnou cestou pre aspergily je dýchací trakt. Po inhalácii konidiospóry dozrievajú v pľúcach a môžu preniknúť aj do ďalších tkanív vrátane ciev či CNS ak nie sú kontrolované obrannými mechanizmami organizmu.

Väčšina ľudí je však proti rozvoju choroby prirodzene imúnnych, pretože alveolárne makrofágy majú schopnosť konídie pohltiť a zlikvidovať. U pacientov liečených kortikosteroidmi a u imunodeficientných pacientov (pacientov s leukémiou, AIDS, CHOPN, pacientov po chemoterapii či transplantácii, atd.) je ale táto ich schopnosť znížená.

Rizikové faktory[upravit upravit | editovat zdroj]

Hlavnými rizikovými faktormi pre rozvoj IPA sú neutropenia, transpalntácie solídnych orgánov (najmä pľúc), transplantácie kmeňovej hematopoetickej bunky (HSCT), chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba (CHOPN), systémová terapia kortikosteroidmi a hematologické malignity.

Boli popísané aj ďalšie rizikové faktory ako jaterní a renálne zlyhanie, HIV, diabetes mellitus, malnutrícia, autoimunitné ochorenia či rozsiahle popáleniny.

Vo väčšine prípadov sú aspergily zanesené do dolných dýchacích ciest inhaláciou infekčních spór. Menej často môže IPA začať aj z iných miest, a to paranasálnych dutín, gastrointestinálneho traktu a kože. Infekcia sa môže šíriť krvnou cestou do ďalších orgánov ako mozog, ledviny, játra, srdce, pleura, atd.

Symptomatika[upravit upravit | editovat zdroj]

Symptómy sú nešpecifické a pripomínajú bronchopneumóniu: horúčka, kašeľ, tvorba sputa, dyspnoe, bolesť na hrudi pleurálního pôvodu z dôvodu vaskulárnej invázie vedúcej k trombóze a malým pľúcnym infarktom, hemoptýza.

Diagnostika[upravit upravit | editovat zdroj]

Zlatým štandardom při diagnostike IPA je histopatologické vyšetrenie vzorky pľúcneho tkaniva získaného při thorakoskopii či otvorenej pľúcnej biopsii na prítomnosť septovaných, vetvených hýf a pozitívna kultivácia. Ďalšími možnosťami je vyšetrenie sputa, BAL tekutiny, CT vyšetrenie hrudníka (prítomnosť uzlíkov a halo sign – zóna atenuácie okolo pľúcnych uzlíkov spôsobená hemoragiou a typická pre neutropenických pacientov), test ELISA na detekciu aspergilových antigénov v telesných tekutinách (galactomannan – polysacharid uvoľňovaný z aspergilov počas rastu) a PCR.

Liečba[upravit upravit | editovat zdroj]

Z dôvodu možnej progresie choroby sa odporúča začať s liečbou už pri podozrení na IPA, ešte pred potvrdením diagnózy laboratórnymi testami. Bežne užívanými liekmi sú lipozomálny amfotericín B, vorikonazol a deriváty echinokandinu ako caspofungin či micafungin.


Odkazy[upravit upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit upravit | editovat zdroj]

  • KOUSHA, M, R TADI a A.O SOUBANI. Pulmonary aspergillosis: a clinical review. European Respiratory review [online]2011, roč. 2011, vol. 20, no. 121, s. 156-162, dostupné také z <www.ersjournals.com>. ISSN 1600-0617. DOI: 10.1183/09059180.00001011.
  • WILLEY, Joanne M, Linda M SHERWOOD a Christopher J WOOLVERTON, et al. Prescott,Harley, and Klein’s Microbiology. 7. vydání. New York : McGraw-Hill Hogher Education, 2008. ISBN 978-0-07-299291-5.
  • EDITOR, Moselio, Moselio Schaechter; consulting SCHAECHTER a Joshua LEDERBERG. The desk encyclopedia of microbiology. 1. vydání. Amsterdam : Elsevier, 2004. ISBN 0-12-621361-5.