Listerióza

Z WikiSkript
Listerióza
Listeriosis
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
Původce Listeria monocytogenes
Přenos kontaminovaná potrava, kontakt s nakaženým zvířetem
Inkubační doba 1 až 4 týdny
Klinický obraz

kongenitální f. : purulentní meningitida, granulomatosis infantiseptica= mikroabscesy

získaná f. : latentně; oroglandulární f. - postižení uzlin a kolikvace; pustulózní dermatitida; sepse; purulentní meningitida
Diagnostika izolace mikroba, monocytóza v krvi a CSF
Léčba ampicilin
Komplikace potrat, porod mrtvého plodu při infekci v graviditě
Klasifikace a odkazy
MKN-10 A32
MeSH ID D008088
MedlinePlus 001380
Medscape 232915

Listerióza je onemocnění způsobené bakterií Listeria monocytogenes.

Listeria monocytogenes[upravit upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Listeria monocytogenes.

Listeria monocytogenes jsou morfologicky krátké gram pozitivní tyčinky, vyskytující se jednotlivě nebo v krátkých řetízcích. Jsou aerobní či fakultativně anaerobní, pohyblivé (bičíky), nesporulující, neopouzdřené, kultivačně poměrně nenáročné a schopné dlouhodobého přežívání. Tvoří β-hemolytické kolonie na krevním agaru a modrozelené průsvitné kolonie na bezbarvých pevných médiích. Po infekci buňky (makrofágy, buňky parenchymu), listerie uniká z hostitelské vakuoly (nebo fagozómu) a rychle se dělí v cytoplazmě buňky předtím, než se stane opouzdřenou krátkými aktinovými filamenty.

Epidemiologie a symptomy[upravit upravit | editovat zdroj]

Listeria monocytogenes je ubikvitérní organismus, který můžeme nalézt v půdě, rostlinách, vodě nebo v gastrointestinálním traktu zvířat.

Lidská expozice listeriím může vést k asymptomatickému nosičství či vzniku onemocnění. Nejohroženější jsou fetus, novorozenec, onkologičtí a imunosuprimovaní pacienti.

Zdroj infekce není spolehlivě rozpoznán, ale podle současného poznání se na patogenitě bakterie významně podílí pasážování environmentálních kmenů zažívacím traktem savců [1]. Patogenní listerie pak často kontaminují potraviny (listerie může přežívat a množit se i při nižších teplotách) a nebo jsou jejich obvyklou součástí (nepasterované mléko).

Rozlišujeme 2 kategorie listeriózy:

  1. novorozenecké onemocnění;
  2. onemocnění dospělých.
Listeria monocytogenes v elektronovém mikroskopu.

Onemocnění novorozenců[upravit upravit | editovat zdroj]

Může probíhat ve dvou formách. Jednak jako nemoc s časným nástupem (získaná transplacentárně in utero) a nemoc s pozdním nástupem (získaná při narození nebo brzy po narození). První typ (granulomatózní infantiseptica) způsobuje mikroabscesy a granulomatózní záněty v mnohých orgánech a často vede k potracení plodu.

Onemocnění dospělých[upravit upravit | editovat zdroj]

U dospělých většinou způsobuje různá onemocnění (endometritidu, konjunktivitidu, kožní infekce, chřipkovité onemocnění, meningoencefalitidu) obvykle lehčího průběhu. Závažná je infekce imunosuprimovaných osob. Dokonce existuje hypotéza, podle níž expozice listeriím může přispívat ke vzniku Crohnovy choroby.

Patogeneze[upravit upravit | editovat zdroj]

β-hemolysin Listeriolysin O je podobný streptolysinu a pneumolysinu. Narušuje fagocytickou vakuolu a je nástrojem mezibuněčného přenosu listerií.

Diagnóza[upravit upravit | editovat zdroj]

Diagnóza se opírá o izolaci mikroba. Podezřelý je stav, kdy se v krvi a CSF objeví monocytóza. Listerie mohou být izolovány na většinu laboratorních médií.

Léčba[upravit upravit | editovat zdroj]

Z antibiotik je možné podávat např. kotrimoxazol či aminopeniciliny v kombinaci s aminoglykosidy.

Odkazy[upravit upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit upravit | editovat zdroj]

  • GILLESPIE, SH a KB BAMFORD. Medical Microbiology and Infection at a Glance. 1. vydání. London : Blackwell Science, 2000. ISBN 978-1405111737.
  • BERAN, GW a KB BAMFORD. Handbook of Zoonoses, Section A: Bacterial, Rickettsial, Chlamydial and Mycotic. 2. vydání. Florida : CRC Press, 1994. ISBN 978-0849332050.


Poznámky[upravit upravit | editovat zdroj]

  1. Gray MJ, Freitag NE, Boor KJ.: How the bacterial pathogen Listeria monocytogenes mediates the switch from environmental Dr. Jekyll to pathogenic Mr. Hyde. Infect Immun. 2006;74(5):2505-12.