Lumbální punkce

Z WikiSkript
Lumbální punkce

Lumbální punkce je diagnostická a v některých případech i léčebná procedura. Odebírá se při ní mozkomíšní mok z páteřního kanálu v oblasti bederní páteře, vzácněji se do páteřního kanálu i aplikují léčivé přípravky. Odběr většího množství mozkomíšního moku může sloužit ke snížení intratékálního tlaku. Biochemická, cytologická a mikrobiologická vyšetření moku se využívají např. pro potvrzení či vyloučení infekcí, nádorů, autoimunitních a degenrativních onemocnění CNS nebo krvácení do CNS.

Indikace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Kontraindikace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Provedení[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Poloha
Pacient leží v poloze na boku s flektovanými koleny u hrudníku a hlavou v anteflexi (napodobení prenatální pozice). Další možností je odběr u sedícího pacienta v předklonu. Poloha zajistí dostatečný rozestup mezi obratlovými výběžky.
Určení místa vpichu
Najdeme spojnici horních hran kyčelních kostí, palpačně identifikujeme meziobratlový prostor L3/L4 případně L4/L5. Místo barevně označíme.
Příprava pole
Dezinfekce místa vpichu a okolí, zajistíme sterilní pracovní pole.
Lokální anestezie
subkutánně kolem místa vpichu.
Směr vpichu
Úhel jehly a proc. spinalis svírají 15°, směr ventrokraniální (tj. pupku). Hrot jehly by měl být sagitálně, abychom minimálně traumatizovali míšní kořeny. Postupujeme skrze kůži, podkoží, vazivo, epidurální prostor, duru a subarachnoideální prostor mezi míšní kořeny.
Změříme likvorový tlak
Normální tlak činí 70–200 mm H2O.
Vlastní odběr
CSF neaspirujeme, necháme potřebné množství odkapat do sběrné zkumavky (co nejméně, obvykle 3–4 ml).
Ukončení odběru
Vytáhneme jehlu a komprimujeme místo vpichu.


Play.png Videoukázka LP krok za krokem (Medscape)[1]


Komplikace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • KALA, Miroslav. Lumbální punkce a mozkomíšní mok. 2008. vydání. 2008. ISBN 9788072625680.

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  1. SHLAMOVITZ, Gil Z. Lumbar Puncture Technique [online]. Poslední revize 8.5.2012, [cit. 2013-01-18]. <http://emedicine.medscape.com/article/80773-technique>.