Organizace soudů

Z WikiSkript
Mapa obecného soudnictví v České republice

Soudy jsou z hlediska trestního práva vedle státních zastupitelství a Policie České republiky jedním z orgánů činných v trestním řízení. Jsou součástí moci soudní podle Ústavy České republiky. Vynášejí rozsudek o vině či nevině a o výši trestu, narozdíl od státních zastupitelství, která dohlíží na dodržování zákonných ustanovení při vyšetřování Policie České republiky a podávají k soudu obžalobu.

Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat[1].

Druhy soudů[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Jednotlivé soudy jsou organizovány do struktury, v níž jsou si navzájem nadřízené a podřízené. Ústavní soud a organizace správních soudů do této struktury nepatří, protože se zabývají jinými než trestněprávními otázkami. Hierarchie je následující:

  • Nejvyšší soud se sídlem v Brně,
  • Vrchní soudy se sídlem v Praze a Olomouci,
  • Krajské soudy (včetně Městského soudu v Praze),
  • Okresní soudy (včetně Městského soudu v Brně a obvodních soudů v Praze).

Soudní rozhodnutí[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

V České republice vynáší rozsudek soudní moci senát jako protiklad uspořádání poroty u soudů v jiných zemích (např. USA).

V roli soudu nejnižších instancí vystupuje samosoudce, tj. jeden profesionální soudce jmenovaný prezidentem republiky, který sám rozhoduje v otázkách, jež mají malou společenskou odpovědnost a nízkou trestní sazbu. U závažnějších případů a soudů vyšších instancí rozhoduje senát tří osob složený z jednoho soudce jmenovaného prezidentem republiky (předsedy senátu) a dvou soudních přísedících – laiků, bezúhonných občanů jmenovaných předsedou soudu, a v nejzávažnějších případech senát tří či až pěti profesionálních soudců.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  1. Česká republika. Ústava České republiky. In 1/1993 Sb. 1992. Článek 82, odst. 1. Dostupné také z URL <http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html>.

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • PILIN, Alexander. Závěrečný seminář [přednáška k předmětu Soudní lékařství, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova]. Praha. 2.12.2011.