Předoperační péče

Z WikiSkript

Pojmem předoperační péče rozumíme veškerou všeobecnou i speciální péči a přípravu před operací.

Rozdělení[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Dlouhodobá předoperační příprava – asi 14 dní před plánovanou operací
 • Krátkodobá předoperační příprava – 24 hodin před operací
 • Bezprostřední předoperační příprava – 2 hodiny před operací

Dlouhodobá předoperační příprava[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Obsahuje základní, ale i odborná vyšetření, která by neměla být starší více, jak 2 týdny.

Základní vyšetření[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Odborná vyšetření[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Kardiologické
 • Diabetologické
 • Neurologické
 • Nefrologické

Po těchto vyšetřeních lékař internista zhodnotí všechna rizika, která mohou před či po operaci nastat.

Krátkodobá předoperační příprava[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Seznámení klienta s plánovaným výkonem a podpis informovaného souhlasu s operací
 • Poučení klienta o celkové hygieně
 • Od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit (6 – 8 hodin lačný)
 • Kontrola pravidelného vyprazdňování, pokud se klient pravidelně nevyprazdňuje, informovat lékaře
 • Zavedení permanentního močového katetru v případě komplikovaných výkonů či urologických a gynekologických operací
 • Příprava operačního pole – očištění, oholení
 • Prevence TEN – miniheparinizace, bandáže DK
 • Konzultace s anesteziologem, následné určení premedikace a anestezie
 • Nácvik pohybů na lůžku, odkašlávání, posazování, vstávání
 • Podání večerní premedikace
 • Uložení všech cenností do trezoru

Bezprostřední předoperační příprava[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Kontrola celkové hygieny, odlíčení a nehtů
 • Zavedení periferního žilního katetru
 • Kontrola či opětovné provedení bandáží DK
 • Ráno bez snídaně (diabetici 10% glukóza a aplikace inzulínu)
 • Vyprázdnění
 • Změření fyziologických funkcí (TT, TK, P)
 • Miniheparinizace
 • Podání ranní premedikace
 • Před odvozem na sál převléknout do jednorázového anděla

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Samostatně vypracovaná a pedagogem zkontrolovaná maturitní otázka.