Přehled intoxikace houbami

Z WikiSkript

Podle mechanismu působení mykotoxinů popisujeme několik syndromů. Rozlišení hub je možné jen mikroskopickým mykologickým vyšetřením ze zbytků jídla či z obsahu žaludku či stolice.

Syndrom gastroenterodyspeptický[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Doba latence: < 2 hodiny,
 • symptomatologie: gastrointestinální,
 • toxiny: neznámý,
 • terapie: symptomatická,
 • prognóza: dobrá,
 • poznámka: -
 • příklady hub: hřib satan, některé žampiony a holubinky.

Syndrom muskarinový[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Doba latence: < 2 hodiny,
 • symptomatologie: pocení, slinění, lakrimace, mióza,
 • toxiny: muskarin,
 • terapie: výplach žaludku, atropin,
 • prognóza: závisí od požitého množství,
 • poznámka: -
 • příklady hub: vláknice, strmělky.

Syndrom psylocibinový (psychotropní)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Doba latence: < 2 hodiny,
 • symptomatologie: halucinace,
 • toxiny: psilocybin, psilocin,
 • terapie: sedace, diazepam,
 • prognóza: dobrá,
 • poznámka: nepodávat anticholinergika,
 • příklady hub: lysohlávka.

Syndrom mykoatropinový-neurotoxický (muskarinový)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Doba latence: < 3 hodiny,
 • symptomatologie: muskarinové příznaky - pocení, slzení, mióza, křeče, ikterus, průjem + ostatní GIT symptomatologie → přechod k příznakům anticholinergním – excitace, suchost kůže, tachykardie, hypotenze, halucinace, střídání euforie a deprese...,
 • toxiny: muscimol, kyselina ibotenová, muskazon,
 • terapie: žaludeční výplach, aktivní uhlí, symptomatická terapie,
 • prognóza: relativně dobrá,
 • poznámka: nepodávat diazepam, atropin, barbituráty,
 • příklady hub: muchomůrka červená (Amanita muscaria) a tygrovaná (Amanita pantherina).

Syndrom gyromitrinový-hepatotoxický[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Doba latence: 6–12 hodin,
 • symptomatologie: cefalea, křeče, ikterus, průjem + ostatní GIT symptomatologie,
 • toxiny: gyromitrin,
 • terapie: výplach žaludku, carbo animalis, úprava MAC, i.v. pyridoxin, symptomatická terapie,
 • prognóza: nejistá,
 • poznámka: možná inhalační intoxikace,
 • příklady hub: ucháč obecný.

Syndrom faloidní-hepatorenální[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Doba latence: 6–24 hodin,
 • symptomatologie: GIT symptomatologie, hepatorenální selhání,
 • toxiny: amatoxiny (termostabilní cyklické oktapeptidy) amanitin a phaloidín,
 • patogeneze: toxiny vychytávány v játrech, vylučovány žlučí a poté kolují v enterohepatálním oběhu; v buňkách se váží na RNA polymerázu a inaktivují ji, čímž zastaví proteosyntézu → po spotřebování již vytvořených proteinů buňka hyne,
 • terapie: zvracení, výplach žaludku, masivní dávky carbo animalis (1g/kg á 2–4hodiny) – ruší enterohepatální cyklus, silibinin, hemodialýza/hemoperfúze, komplexní podpůrná péče (úhrada tekutin, substituce koagulačních faktorů, glc s inzulínem); posledním řešením je transplantace jater,
 • prognóza: špatná (smrt asi do týdne na cirkulační selhání nebo septický šok), přežití 10−20 %,
 • poznámka: 85 % amatoxinů se vylučuje nezměněno ledvinami, poškození ledvin je spíše podmíněno dehydratací (i při terapii nutno dbát na udržení vodní a elektrolytové rovnováhy),
 • příklady hub: muchomůrka zelená hlízovitá (Amanita phalloides), muchomůrka jarní (nejčastěji se zamění za žampion, bedlu, májovku).

Syndrom antabusový[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Doba latence: 6–24 hodin,
 • symptomatologie: pocení, cefalea, tachykardie,
 • toxiny: koprin,
 • terapie: symptomatická,
 • prognóza: dobrá,
 • poznámka: symptomy jen po požití alkoholu,
 • příklady hub: hnojník inkoustový.

Syndrom orelaninový-nefrotoxický[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Doba latence: 36 hodin–17 dní;
 • symptomatologie: GIT symptomatologie, cefalea, křeče, oligurie, ARF;
 • toxiny: orelanin;
 • terapie: hemodialýza;
 • prognóza: špatná;
 • poznámka: dlouhá doba latence!;
 • příklady hub: pavučinec plyšový.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • HAVRÁNEK, Jiří: Otrava houbami: Přehled intoxikace houbami
 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 24.02.2010]. <http://jirben.wz.cz>.