Podávání transfuzí

Z WikiSkript
Zkontrolováno old.png

Transfúze je podání krve získané od jednoho člověka (dárce) druhému člověku (příjemce).

Podávání transfuze pacientovi

Předpoklady dárcovství[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • věk mezi 18–65 lety, pro první odběr se nedoporučuje věk nad 60 let (nevztahuje se na autologní odběry – krev pro autotransfuzi, a na dárcovství krvetvorných buněk pro transplantaci mezi pokrevními příbuznými)
 • hmotnost nad 50 kg
 • odpovídající kontakt s dárcem, souhlas dárce

Vyloučení z dárcovství[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • dočasná vyloučení z dárcovství
  • alergie (pylové alergie, senná rýma či astma ve fázi projevů onemocnění)
  • infekční choroby (TT nad 38 st. C – vyloučení na 2 týdny po vysazení ATB a odeznění příznaků)
  • infekční mononukleóza – 1 rok po úplném uzdravení
  • virová hepatitida A – 1 rok po úplném uzdravení
  • osoby po akupunktuře, tetování a percingu (6 měsíců až 1 rok)
  • TBC plicní (vyloučení na 2 roky po uzdravení)
  • očkování živými vakcínami (TBC, zarděnky,...) 4 týdny po aplikaci očkování
  • očkování – pasivní imunizace (chřipka, klíšťová encefalitida, tetanus,...) 48 hodin po aplikaci, pokud nejsou komplikace
  • operace (malé chirurgické výkony – např. po vytržení zubu), 1 týden
  • velké operace – 6. měsíců
  • těhotenství – 9 měsíců po porodu a 1 měsíc po skončení laktace
  • osoby po transfúzi – 1 rok

Krevní skupiny[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • krevní skupiny jsou organické látky, které se nacházejí na povrchu buněk, některé i v krevním séru

Výskyt krevních skupin v českých zemích:

 • nejčastější je skupina A (cca 43 %)
 • dále 0 (cca 42 %)
 • následuje skupina B (cca 11 %)
 • nejmenší výskyt je skupiny AB (cca 4 %)

Autotransfúze[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • je bezpečný, relativně bezrizikový způsob krevního převodu
 • provádí se u pacientů s plánovanými rozsáhlými operacemi (podmínkou je, aby pacient byl jinak v přiměřeném zdravotním stavu)
 • pacientovi se v předoperačním období odebere krev (množství odebrané krve závisí na krevním obrazu a klinickém stavu pacienta)
 • krev se konzervuje a připraví k opětovnému převodu při operaci nebo v prvních pooperačních dnech


Výhody: vyloučení alergických, hemolytických a infekčních komplikací.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • KOLEKTIV AUTORŮ,. Základy ošetřování nemocných. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 145 s. ISBN 80-246-0845-6.
 • MIKŠOVÁ, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče I.. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 248 s. ISBN 80-247-1442-6.
 • MIKŠOVÁ, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče II.. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 171 s. ISBN 80-247-1443-4.
 • RICHARDS, A a S EDWARDS. Repetitorium pro zdravotní sestry. 1. vydání. Praha : Grada, 2004. 376 s. ISBN 80-247-0932-5.
 • ROZSYPALOVÁ, M a A ŠAFRÁNKOVÁ. Ošetřovatelství I., II.. 1. vydání. Praha : Informatorium, 2002. 239 s. ISBN 80-86073-97-1.
 • WORKMAN, B a C., L. BENNETT. Klíčové dovednosti sester. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 259 s. ISBN 80-247-1714-X.

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • OSACKÁ, Petronela. Infúzioterapia a transfúzioterapia [online]. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ©5.2.2011. Poslední revize 2.12.2011, [cit. 2011-12-23]. <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=141>.