Popáleninový šok

Z WikiSkript

vzniká u všech těžších popálenin a k rozvoji dochází ihned po úrazu

Na rozvoji popáleninového šoku se podílí řada faktorů:

  • dominantním je porucha propustnosti cévní stěny, která má za následek masivní únik intravaskulární tekutiny do prostoru mimo cévní řečiště
  • vnějším projevem tohoto úniku je rychlý rozvoj generalizovaného popáleninového otoku
  • vnitřním projevem je snížení objemu cirkulující krve a z toho plynoucí porucha zásobení tkání kyslíkem

U rozsáhlého termického úrazu je únik tekutiny velmi rychlý, během prvních 30 minut může dojít k úbytku až 40% objemu cirkulující krve.


Na rozdíl od otevřených poranění s masivním krvácením, kde je potřeba urychlené pomoci evidentní, u popáleniny nutnost urgentních léčebných opatření není tak zřejmá

  • nebezpečí popáleninového šoku je v tom, že v první fázi postižený nemusí jevit známky šoku
  • poraněný zpočátku normálně komunikuje
  • často netrpí výraznější bolestí
  • je schopen samostatné chůze
  • nepůsobí vůbec dojmem těžce raněného v ohrožení života

Přestože se klinické příznaky šoku plně rozvíjejí až v průběhu několika hodin, mechanismy rozvoje jsou nastartovány ihned. Není-li náhrada tekutin zahájena bezodkladně, dochází k dekompenzaci a hrozí ireverzibilní změny vedoucí k úmrtí pacienta.

Odkazy[upravit upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit upravit | editovat zdroj]