Portál:Biochemie

Z WikiSkript
Symbol baňka 001.png     Biochemie
Užitečné odkazy
Zkouškové otázky
Praktická cvičení
Pracoviště
Poznávačka
Externí odkazy

Mefanet portal.png MEFANET portál Lékařská chemie a biochemie

Techniky a metody
Základy chemie
Základy
Organika
Kyseliny a zásady
Enzymy
Sloučeniny
Sloučeniny
Hormony
Vitaminy
Hygiena
Stavební složky
Metabolismus
Srdce energetického metabolismu

Sacharidy

Lipidy

Proteiny

Nukleové kyseliny, steroidy, xenobiochemie

Články z oboru molekulární biologie
Základy molekulární biologie
Kapitoly z knihy ŠTÍPEK, S.: Stručná biochemie uchování a exprese genetické informace:
Struktura nukleových kyselin: Základní složky nukleových kyselinPrimární struktura nukleových kyselinŘetězec nukleové kyseliny lze štěpit neenzymovou nebo enzymovou hydrolýzouMetody sekvencováníSekundární a vyšší struktura nukleových kyselin: Sekundární struktura DNADenaturace a reasociace řetězců nukleových kyselin, molekulární hybridizaceSekundární struktura RNATopologie DNA; • Interakce DNA s proteiny, struktura chromosomuBakteriální chromosomEukaryotické chromosomyDNA mitochondrií
Biosyntéza nukleových kyselin: Replikace DNATranskripce
Biosyntéza polypeptidového řetězce – translace: Transferové RNA (tRNA)Aktivace aminokyselin, syntéza aminoacyl-tRNAFunkce ribozómů v translaciTranslace u prokaryotůStruktura ribozómůIniciace translaceElongace peptidůTerminace translaceInhibitory bakteriální translaceTranslace u eukaryotůStruktura ribozómůIniciace eukaryotické translaceElongace eukaryotické translaceTerminace eukaryotické translaceInhibitory eukaryotické translace
Genetický kód
Biosyntéza nukleových kyselin a proteosyntéza v mitochondriích: Replikace mitochondriální DNAMitochondriální transkripceMitochondriální translace
Řízení genové exprese a proteosyntézy: Řízení genové exprese a proteosyntézy u prokaryotRegulace na úrovni transkripceRegulace sigma-faktoryJacobův-Monodův operonový modelRegulační význam cAMP u bakteriíVariace operonového řízení genůTryptofanový a arabinosový operonŘízení terminace transkripceRegulace bakteriální proteosyntézy na úrovni translaceŘízení genové exprese a proteosyntézy u eukaryotRegulace na úrovni uspořádání genůRegulace na úrovni transkripceRegulace posttranskripčních úprav pre-mRNARegulace na úrovni translaceŘízení rychlosti degradace mRNARegulace funkce proteinu kotranslačními a posttranslačními úpravami
Posttranslační úpravy a targeting proteinů: Signální sekvence polypeptidu, volné a vázané ribozómyPosttranslační glykosylace proteinůTargeting nezávislý na glykosylaci proteinůTargeting mitochondriálních proteinůTargeting jaderných proteinůRozhodovací mechanismus k destrukci nefunkčních proteinůReceptorem zprostředkovaná endocytóza
Biochemie virů: Reprodukce DNA virůReprodukce RNA virůInterferony
Biochemie genového inženýrství: Štěpení DNA na definovaném místě řetězceÚčinné dělení fragmentů DNA elektroforézouIdentifikace restrikčních fragmentůSyntéza umělé DNAPomnožení a exprese izolovaného nebo umělého genu v hostitelské buňce


Struktura nukleových kyselin

Pencil.png upravit

Klinická biochemie
Analyty a základy klinické biochemie

Obecné

Játra

AlaninaminotransferázaAlaninaminotransferáza/stanoveníAlkalická fosfatáza a její stanoveníAminotransferázyα1-antitrypsinAspartátaminotransferázaDe Ritisův koeficientGama-glutamyltransferázaLipoproteiny (klinika)Parametry obstrukce žlučových cestParametry poškození hepatocytuParametry syntetické funkce jater

GIT

Dechové testyHaemoccultImunochemický test krve ve stoliciKarbohydrátdeficientní transferinKvantitativní stanovení hemoglobinu ve stoliciUrobilinogen

Pankreas

Srdce

Moč

KreatininOdhad glomerulární filtrace podle Cockrofta a GaultaUrea
Chemické vyšetření moči mokrou cestouRelativní hustota moči
Glukóza v moči a její stanoveníHemoglobin v moči a jeho stanoveníKetolátky v moči a jejich stanovenípH moči a jeho stanoveníBílkoviny v moči a jejich • stanoveníRelativní hustota moči (stanovení diagnostickými proužky)Stanovení askorbátu v močiStanovení bilirubinu v močiStanovení urobilinogenu v močiStanovení dusitanů v močiStanovení leukocytů v moči
Vyšetření močového sedimentu
Výsledky chemického vyšetření moči a močového sedimentu při infekci močových cest
Analyty a základy klinické biochemie

Krev

Bílkoviny v séru a močiCelková bílkovinaDysproteinemieElektroforéza bílkovin v séruElektroforesa sérových proteinůBílkoviny krevního séraReaktanty akutní fázeSérový amyloid AC-reaktivní protein

Minerály

Acidobazická rovnováha

Likvor

Kost

Smysly

Jiné