Portál:Chirurgie

Z WikiSkript

Chirurg.png     Chirurgie

Užitečné odkazy
Zkouškové otázky
Doporučená literatura
  • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA, et al. Chirurgická propedeutika. 34. vydání. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6.
  • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.
  • PAFKO, Pavel, et al. Základy speciální chirurgie. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2008. 0 s. ISBN 978-80-7262-402-7.
Odkazy

Mefanet portal.png MEFANET portál Chirurgie, traumatologie a ortopedie

Chirurgie
Všeobecná chirurgie
Kardiochirurgie a cévní chirurgie

Vrozené srdeční vady

Onemocnění srdečních chlopní

Onemocnění perikardu

Nádory srdce

Onemocnění hrudní aorty

Embolie arteriae pulmonalis

Cévní chirurgie – obecně

Břišní aorta

Postižení viscerálních tepen

Postižení cév HK

Postižení cév DK

Vaskulogenní impotence

Dialýza

Další články


Neurochirurgie


Hepatobiliární chirurgie
Plastická chirurgie
Základy anesteziologie
Různé
Slovník pojmů
Traumatologie