Portál:Epidemiologie

Z WikiSkript

Epidemiologie.png     Epidemiologie

Užitečné odkazy
Zkouškové otázky
Tipy ke zkoušce
Doporučená literatura
  • Kolektiv autorů. . Epidemiologie :  výukové texty pro studenty 1. LF UK. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0383-7.
  • GÖPFERTOVÁ, Dana a Petr PAZDIORA. Epidemiologie :  (obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí). 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1232-1.
Odkazy

Mefanet portal.png MEFANET portál Epidemiologie, preventivní lékařství, hygieny

Průvodci studiem
Pracoviště
Epidemiologie
Úvod
Epidemiologické studie
Epidemiologická terminologie
Statistické metody v epidemiologii


Evidence-based Medicine
Epidemiologie nádorových onemocnění
Epidemiologie kardiovaskulárních onemocnění

Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění

Epidemiologie kouření
Epidemiologie alergií
Epidemiologie úrazů
Epidemiologie infekčních onemocnění

Zdroj nákazyOhnisko nákazyProces šíření nákazyVnímavý organismus v procesu šíření nákazy

Prevence
Očkování
Nozokomiální nákazy