Portál:Fyziologie

Z WikiSkript
Fyziologie.png     Fyziologie
Atlas fyziologie a patofyziologie

Atlas fyziologie a patofyziologie je jedním z dlouhodobých klíčových projektů Laboratoře biokybernetiky a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK. Cílem projektu je vytvoření multimediálního interaktivního atlasu vysvětlujícího některé obtížnější partie fyziologie a patofyziologie s využitím animací a simulačních modelů. Chceme využít moderní informačních technologie a internet pro naplnění starého hesla Jana Amose Komenského „schola ludus“ („škola hrou“) metodami jednadvacátého století.

Užitečné odkazy
Fyziologie
Obecná fyziologie


Fyziologie buňky

AkvaporinDifuzeFacilitovaná difuzeIontové kanályIontové pumpySodno-draselná pumpa
AntiportSymport
ExocytózaPinocytóza
  • Receptory
  • Buněčné proteiny


Mimobuněčný prostor


Tělní tekutiny


Fyziologie svalu


Fyziologie krve

Krev

  • Nárazníkové systémy krve

Krevní plazma

Krevní elementy

MCHOxyhemoglobin a deoxyhemoglobinVazba kyslíku na hemoglobin
AglutinaceAglutinin

Hematopoeza

Hemostáza

Hemokoagulace


Kardiovaskulární systém

Činnost srdce

Elektrické projevy srdce

Regulace

Cévy

Bariéry

Regulace

Krevní tlak

Průtok krve jednotlivými orgány

Fyziologie dýchání

Ventilace plic

Transport dýchacích plynů

Akutní horská nemocAnoxieAsfyxieKesonová nemocHypoxie


Regulace

Gastrointestinální systém
Alfa-dextrinAmyláza (heslo)Cholecystokinin


Metabolismus a výživa

Nutrienty

CholesterolLipoproteiny
Vitaminy rozpustné v tucích
Vitamin AVitamin DVitamin EVitamin K
Vitaminy rozpustné ve vodě
Vitamin B1Vitamin B2Vitamin B3Vitamin B5Vitamin B6Vitamin B7Vitamin B9Vitamin B12Vitamin C
(BiotinKobalaminKyselina askorbováKyselina listováKyselina pantothenováNiacinPyridoxinRiboflavinThiamin )

Metabolismus

Výživa


Kůže


Fyziologie vylučování

Ledviny

Glomerulus

Tubulární procesy

Vývodné cesty močové


Endokrinní systém

HormonyEndokrinní orgány

Adrenokorikotropní hormonAntidiuretický hormonFolikulostimulační hormonLuteinizační hormonOxytocinProlaktinRůstový hormonThyreotropní hormon
  • Hormony nadledvin
GlukokortikoidyKatecholaminy (DopaminNoradrenalinAdrenalin) • Mineralokortikoidy
  • Hormony ledvin
1,25-dihydrocholekalciferolErytropoetinRenin-angiotenzin-aldosteronový systémRenin
GlukagónInzulin
GastrinGastrický inhibiční polypeptidGhrelinCholecystokininMotilinNeuropeptid YNeurotenzinPankreatický polypeptidSekretinSomatostatinSubstance PVazoaktivní intestinální peptid
  • Hormony ovarií
EstrogenyEstradiolGestageny
  • Hormony testes
Androgeny (Testosteron)
TrijodtyroninTyroxinKalcitonin
Parathormon
AdiponektinLeptinRezistin
  • Hormony placenty
Choriový gonadotropin
  • Tkáňové hormony
ProstaglandinyProstaglandin E1Prostaglandin E2


Fyziologie rozmnožování a těhotenství

Reprodukční systém muže


Reprodukční systém ženy

Těhotenství

Neurofyziologie

Obecná neurofyziologie

Fyziologie CNS

  • Vnitřní prostředí CNS
Glie a regulace extracelulární koncentrace kalia v CNSHematoencefalická bariéra
Lobus frontalisLobus parietalisLobus temporalisLobus occipitalis

Neurotransmitery

Elektrické projevy nervové činnosti

Smysly, rovnovážné ustrojí

Zrak

Sluch

Čich

Chuť

Hmat

Vestibulární systém

Ostatní
Pracoviště