Portál:Infekční lékařství

Z WikiSkript
Infekční.png     Infekční lékařství
Užitečné odkazy
Zkouškové otázky
Pracoviště
Doporučená literatura
  • ROZSYPAL, Hanuš. Základy infekčního lékařství. 1. vydání. Karolinum, 2015. 566 s. ISBN 978-80-246-2932-2.
  • LOBOVSKÁ, Alena. Infekční nemoci. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2001. 263 s. ISBN 80-246-0116-8.
  • DOSTÁL, Václav, et al. Infektologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0749-2.
  • BENEŠ, Jiří, et al. Infekční lékařství. 1. vydání. Galén, 2009. 651 s. ISBN 978-80-7262-644-1.
Externí odkazy

Mefanet portal.png MEFANET portál Infektologie


Průvodci studiem
Infekční lékařství
Virové infekce

Viry obecně

Infekce dýchacích cest a dutiny ústní

Infekce GIT

Hepatitidy

Infekce CNS

Horečky

Onemocnění způsobené DNA viry

RNA viry

Parazitární infekce
Mykotické infekce
Mykobakteriální infekce
Antropozoonózy


Antibiotika
Očkování
Bakteriální infekce

Streptokoky a stafylokoky

Infekce GIT

Infekce dýchacích cest

Pohlavně přenosné nákazy

Infekce CNS

Jiné, vzácné a komplikované infekce

Infekční exantémová onemocnění

Symptomy:

Choroby:


Další články