Portál:Interní propedeutika

Z WikiSkript
Interní propedeutika.png     Interní propedeutika
Užitečné odkazy
Zkouškové otázky
Doporučená literatura
  • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Grada, 2003. ISBN 80-247-0609-1.
  • KLENER, Pavel, et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 325 s. ISBN 80-246-1254-2.
  • ŽÁK, Aleš a Jan PETRÁŠEK. Základy vnitřního lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, 2011. 523 s. ISBN 9788072626977.


Externí odkazy
Interní propedeutika
Anamnéza
Vyšetřovací postupy
Další články
Symptomy

Plicní symptomy

Gastrointestinální symptomy

Neurologické symptomy

Nefrologické symptomy

Endokrinologické symptomy

Kardiologické symptomy

Hematologické symptomy

Cévní symptomy