Portál:Kardiologie

Z WikiSkript
Kardiologie.png     Kardiologie
Užitečné odkazy
Otázky ke zkoušce
Doporučená literatura
  • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0.
  • ASCHERMANN, Michael, et al. Kardiologie. 1. vydání. Galén, 2004. 1500 s. ISBN 80-7262-290-0.
  • KARETOVÁ, Debora a František STANĚK. Angiologie pro praxi :  [postgraduální učebnice]. 2. vydání. Praha : Maxdorf, 2007. 0 s. ISBN 978-80-7345-001-4.
  • KOLÁŘ, Jiří. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. 4. vydání. Praha : Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-604-5.
Externí odkazy
Kardiologie
Vrozené srdeční vady

Rozdělení

Cyanotické vady

Acyanotické vady

Postižení srdce v rámci komplexních genetických syndromů

Chlopenní vady

Obecně

Pravé srdce

Levé srdce


ICHS, srdeční selhání, arteriální hypertenze

Ischemická choroba srdeční

Srdeční selhání

Arteriální hypertenze

Kardiofarmakologie

Srdce

Cévy

Plicní embolie

Obecné poznámky

Plicní embolie

Nádory srdce
Nemoci aorty
Nemoci endokardu, myokardu a perikardu

Nemoci endokardu

Nemoci myokardu

Nemoci perikardu

Diagnostické a terapeutické metody v kardiologii

Neinvazivní metody

Invazivní metody

Laboratorní metody

Arytmologie

Anatomicko-fyziologicko-patofyziologické poznámky

Jednotlivé typy arytmií

Léčba

Další články