Portál:Lékařská biologie a genetika

Z WikiSkript
Symbol DNA 001.png     Lékařská biologie a genetika
Užitečné odkazy
Zkouškové otázky
Odkazy

Mefanet portal.png MEFANET portál Lékařská genetika Mefanet portal.png MEFANET portál Biologie

Examples of mammalian chromosomes.jpeg Přímo z WikiSkript spouštěnou Java aplikaci, která se vztahuje k tomuto tématu, najdete zde.
Program, v němž si můžete vyzkoušet vyšetření karyotypu.
Doporučená literatura

1. LF UK

  • OTOVÁ, Berta, et al. Lékařská biologie a genetika (I.díl). 2. vydání. Praha : Karolinum, 2015. ISBN 9788024628356.
  • KOHOUTOVÁ, Milada, et al. Lékařská biologie a genetika. (II. díl). 1. vydání. Praha : Karolinum, 2012. 202 s. ISBN 978-80-246-1873-9.
  • PANCZAK, Aleš, et al. Lékařská biologie a genetika (III. díl). 1. vydání. Praha : Karolinum, 2013. 146 s. ISBN 9788024624150.
  • KOTLAS, Jaroslav, et al. Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2011. 148 s. ISBN 978-80-246-1933-0.
  • SNUSTAD, D. Peter a Michael J SIMMONS. Genetics. 6. vydání. Hoboken : Wiley, 2012. 766 s. ISBN 978-1-118-09242-2.
  • PRITCHARD, Dorian J a Bruce R KORF. Základy lékařské genetiky. 1. vydání. Praha : Galén, 2007. 182 s. ISBN 978-80-7262-449-2.
Články z biologie a genetiky
Formální a obecná genetika

Historie genetiky

Monogenní dědičnost

Oligogenní, polygenní a multifaktoriální dědičnost

Molekulární genetika

Nukleové kyseliny a proteosyntéza

Mutace a reparace

Epigenetika

Laboratorní metody

Cytogenetika

Jádro

Metafázní chromosom

Vyšetření chromosomů

Chromosomální aberace

Buněčný cyklus

Buněčný cyklus a jeho fáze

Regulace buněčného cyklu

Mitóza

Meióza

Buněčná biologie

Rozdíly mezi eukaryoty a prokaryoty

Genetika prokaryot

Genetika bakterií

Genetika virů
Buněčná signalizace
Populační genetika

Populační genetika

Evoluční genetika

Genetika člověka

Využití pravidel mendelovské genetiky v genetice člověka

Ontogenetika

Imunogenetika

Genetika komplexních znaků

Klinická genetika

Úkoly a vymezení oboru

Metody lékařské genetiky

Etické, sociální a právní aspekty genetiky

Geneticky podmíněné choroby

Onkogenetika

Vrozené vývojové vady


Ekologie a ekogenetika
Experimentální genetika

Modely lékařské genetiky a výzkumu

Metody lékařské genetiky a výzkumu

Bioinformatika v genetice

Genomika, transkriptomika, proteomika

Experimentální terapie

Genetické inženýrství a biotechnologie

Nezařazené
Pracoviště