Portál:Lékařská technika

Z WikiSkript

Logo lekarska technika CB.png     Lékařská technika

Určení portálu

Portál soustředí odkazy na texty vhodné především pro studenty navazujících magisterských programů na lékařských fakultách, kteří mají ve svém studijním plánu zařazen předmět rozšiřující znalosti získané v základním kurzu lékařské biofyziky a přístrojové techniky.

Zkouškové otázky a okruhy
Diagnostická technika
Zobrazovací metody

Mikroskopická technika

Endoskopická technika

Principy diagnostických zobrazovacích metod

Biologické signály
Terapeutická technika
Ostatní
Doporučená literatura
  • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vydání. Brno : Neptun, 2001. 381 s. ISBN 80-902896-1-4.
  • NÁVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA, et al. Medicínská biofyzika. 1. vydání. Praha : Grada, 2005. 524 s. ISBN 80-247-1152-4.
  • ROZMAN, Jiří, et al. Elektronické přístroje v lékařství. 1. vydání. Praha : Academia, 2006. 410 s. ISBN 80-200-1308-3.
  • ENDERLE, John D., Susan M. BLANCHARD a Joseph D. BRONZINO. Introduction to Biomedical Engineering. 2. vydání. Elsevier Academic Press, 2005. 1144 s. ISBN 0122386620.