Portál:Mikrobiologie

Z WikiSkript
Symbol bakteriofág 001.png     Mikrobiologie
Užitečné odkazy
Otázky ke zkoušce
Praktika
Externí odkazy

Mefanet portal.png MEFANET portál Mikrobiologie

Doporučená literatura
  • JULÁK, Jaroslav. Úvod do lékařské bakteriologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 8024612704.
  • JULÁK, Jaroslav a Emil PAVLÍK. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2010. 443 s. ISBN 978-80-246-1792-3.
  • JULÁK, Jaroslav. Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. 113 s. ISBN 978-80-246-1141-9.
  • VOTAVA, Miroslav, Ivo ŠTEINER a Pavel DUŠEK, et al. Lékařská mikrobiologie obecná. 2. vydání. Brno : Neptun, 2005. 351 s. sv. 1. ISBN 80-86850-00-5.
  • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.
  • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie - vyšetřovací metody. 1. vydání. Brno : Neptun, 2010. 495 s. ISBN 978-80-86850-04-7.
  • BEDNÁŘ, Marek, Andrej SOUČEK a Věra FRAŇKOVÁ, et al. Lékařská mikrobiologie : Bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha : Marvil, 1996. 558 s. ISBN 8023802976.
  • GOERING, Richard V a Hazel M DOCKRELL. Mimsova lékařská mikrobiologie. 5. vydání. Praha : Triton, 2016. 568 s. ISBN 978-80-7387-928-0.
  • ONDROVČÍK, Petr a Miroslav VOTAVA. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4.
  • CAREY, Roberta B a Mindy Gail SCHUSTER. Lékařská mikrobiologie v klinických případech. 1. vydání. Praha : Triton, 2011. 321 s. ISBN 978-80-7387-480-3.
Obecná mikrobiologie
Prokaryota
Bakterie
Antibiotika
Testy
Jiné
Bakteriologie
G+ koky
G- koky
G+ tyčinky
G- tyčinky
G+ pleomorfní
G- pleomorfní
Spirochéty
Mykobakterie a acidorezistentní
Bakteriální nemoci
Virologie
Parazitologie
Protista
Mykologie
Desinfekční a sterilizační postupy
Další články