Portál:Oční lékařství

Z WikiSkript
Oko.png     Oční lékařství
Užitečné odkazy
Zkouškové otázky
Pracoviště
Externí odkazy
Doporučená literatura
  • HORNOVÁ, Jara. Oční propedeutika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4087-4.
  • ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2006. ISBN 80-7262-404-0.
  • KRAUS, Hanuš, et al. Kompendium očního lékařství. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 1997. 341 s. ISBN 80-7169-079-1.
  • BOGUSZAKOVÁ, Jarmila, et al. Urgentní stavy v oftalmologii. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-503-5.
  • HYCL, Josef a Lucie VALEŠOVÁ. Atlas oftalmologie. 1. vydání. Praha : Triton, 2003. ISBN 80-7254-382-2.
Oční lékařství
Anatomický a fyziologický základ
Vyšetřovací metody
Operační metody
Zánětlivá onemocnění
Nezánětlivá onemocnění
Nádorová onemocnění
Související články