Portál:Otázky z infekčního lékařství (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript
Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z infekčního lékařství!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Aktuální seznam zkouškových otázek z Infekčního lékařství naleznete na stránkách Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK

Zkušební otázky z infekčního lékařství

Obsah
  1. Nálezy v dutině ústní u infekčních chorob
  2. Středoevropská klíšťová encefalitida
  1. Morbilli
   Rubeola
  2. Diferenciální diagnóza a terapie paréz u infekčních chorob
  1. Hnisavá meningitida dospělých
  2. Infekce vyvolané Escherichia coli
  1. Přehled enterotoxikoz
  2. Tetracykliny
   Glycylcykliny
   Chloramfenikol
  1. Serózní meningitidy
   Akutní meningoencefalitidy
  2. Širokospektré peniciliny
   Karbapenemy
  1. Terapie průjmových onemocnění dospělých a dětí
  2. Rickettsiózy
   Ehrlichióza
  1. Klinický obraz a diferenciální diagnostika průjmových onemocnění
  2. Erythema multiforme
   Stevensův-Johnsonův syndrom
   Lyellův syndrom
  1. Nozokomiální infekce
  2. Megalerythema infectiosum
   Parvovirózy
  1. Parotitis epidemica
  2. Infekční nemoci jako choroby z povolání
  1. Erysipel
   Celulitida
   Nekrotizující fasciitida
  2. Prionová onemocnění nervového systému
  1. Diferenciální diagnostika ikteru
  2. Listerióza
  1. Diftérie
   Diferenciální diagnostika povlakových angin
  2. Exanthema subitum
   Infekce vyvolané HHV-6 a HHV-7
  1. Diferenciální diagnostika makulopapulózních exantémů - také viz Infekční exantémová onemocnění v dětském věku
  2. Makrolidy,
   Azalidy
   Ketolidy
  1. Diferenciální diagnostika vezikulopustulózních exantémů - také viz Infekční exantémová onemocnění v dětském věku
  2. Cholera
   Infekce tzv. necholerovými vibrii
  1. Klinický obraz a laboratorní diagnostika virových hepatitid
  2. Pseudomembranózní enterokolitida
  1. Lymeská borrelióza
  2. Interferon a imunomodulancia a kortikosteroidy v léčbě infekčních chorob
  1. Meningeální syndrom
   Lumbální punkce
   Vyšetření likvoru
  2. Horečka dengue
   Hemoragické horečky
  1. Epidemiologie, prevence a profylaxe virových hepatitid
  2. Atypické pneumonie
  1. Pneumokokové infekce
  2. Chronický únavový syndrom
  1. Infekce vyvolané streptokoky B,
   Enterokoky
   Viridujícícími streptokoky
  2. Sulfonamidy
   Trimethoprim
  1. Diagnostika a terapie infekcí močových cest
  2. Spála
  1. Diferenciální diagnostika febrilního stavu v tropech a subtropech
  2. Toxoplasmóza
  1. Invazivní meningokoková onemocnění
  2. Provoz infekčního oddělení
   Vysoce nebezpečné nákazy
  1. Streptokoková angina
  2. Yersiniózy
  1. Průjmová onemocnění virové etiologie
  2. Infekce nervového systému u pacientů HIV+/AIDS
  1. Infekční choroby toxikomanů
  2. Enterobióza
   Askarióza
  1. Mykoplasmové infekce
  2. Odběr a hodnocení hemokultury
  1. Průběh HIV infekce
  2. Mykobakterioza
   Aktinomykóza
   Nokardioza
  1. Epidemiologie HIV infekce
   Dispenzarizace HIV pozitivních
  2. Břišní tyfus
   Paratyfy
  1. Varicella
  2. Významné systémové mykozy
  1. Leptospirózy
  2. Zvláštní
   mimořádná očkování (u profesionálně exponovaných osob a při epidemiích)
  1. Herpes zoster
  2. Laboratorní ukazatele akutního zánětuCRP, prokalcitonin
  1. Infekce vyvolané herpes simplex virem typu 1 a 2
  2. Biologické zbraně
   Bioterorismus
  1. Infekce vyvolané cytomegalovirem
  2. Prevence a profylaxe tropických nemocí u cestovatelů
  1. Pokousání zvířaty a antirabická profylaxe
  2. Nosičství choroboplodných zárodků
   problematika multirezistentních bakterií
  1. Anaerobní infekce měkkých tkání
  2. Akutní onemocnění horních cest dýchacích (kromě chřipky)
  1. Tetanus
  2. Vybraná Infekční onemocnění oka
  1. Diferenciální diagnostika lymfadenopatiíNenádorové lymfadenopatie
  2. Syndrom toxického šoku
  1. Salmonelóza
  2. Přehled virostatik
  1. Shigelóza
  2. Epidemiologická charakteristika zoonóz
  1. Přirozené peniciliny
  2. Přehled střevních helmintóz (kromě enterobiózy a askariózy)
  1. Artralgie a artritidy u infekčních nemocí
  2. Tularémie
  1. Larvální toxokaróza a další
   Tkáňové helmintózy
  2. Imunoglobuliny v léčbě infekčních chorob
  1. Cefalosporiny
  2. Akutní polyradikuloneuritida
  1. Pravidelná očkování (očkovací kalendář)
  2. Chlamydiové infekce
  1. Onemocnění vyvolaná enteroviry
   Akutní poliomyelitidy
  2. Systémová antimykotika
  1. Pneumonie u imunodeficientních pacientů
  2. Linkosamidy
  1. Horečka nejasného původu (etiologie a vyšetřovací postup)
  2. Střevní protozoonózy (kromě amébózy a giardiózy)
  1. Chřipka
   Parachřipka
  2. Aminoglykosidy
  1. Akutní epiglotitida
   Subglotická laryngitida
  2. Tkáňové protozoonózy (kromě toxoplasmózy)
  1. Etiologie a léčba komunitní pneumonie
  2. Kawasakiho syndrom
  1. Průjmová onemocnění kojenců
  2. Chinolony
   Metronidazol
  1. Meningitidy novorozenců a kojenců
  2. Průjem cestovatelů
   Ochrana před alimentárními infekcemi v tropech a subtropech
  1. Infekce pacientů s neutropenií nebo poruchou protilátkové imunity
  2. Lyssa
  1. Infekce pacientů s poruchou buněčné imunity
  2. Horečka
   Taktika antipyretické terapie
  1. Infekční endokarditida
  2. Botulismus
  1. Kandidové infekce
  2. Pertuse
   Pertusoidní syndrom
  1. Infekční mononukleóza
  2. Rifampicin,
   Glykopeptidy
   Streptograminy
  1. Sepse
  2. Základní protiparazitární léčiva
  1. Septický šok
  2. Parazitární infekce kůže
  1. Infekční nemoci v graviditě
  2. Malárie
  1. Mor
   Antrax
   Brucelóza
  2. Herpetická nekrotizující encefalitida
  1. Hemofilové infekce
  2. Amébóza
   Giardióza
  1. Protistafylokoková antibiotika a chemoterapeutika
  2. Legionelóza
  1. Stafylokokové infekce (kromě pyodermií)
  2. Postižení jater u infekčních nemocí (kromě virových hepatitid)