Portál:Otázky z infekčního lékařství (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript
(Přesměrováno z Portál:Otázky z infekčního lékařství (1. LF, VL))

Přejít na: navigace, hledání
Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z infekčního lékařství!
Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress
Nápověda:KnihyPoslední změny

Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.


Aktuální seznam zkouškových otázek z Infekčního lékařství naleznete na stránkách Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK

Zkušební otázky z infekčního lékařství

Obsah
   1. Nálezy v dutině ústní u infekčních chorob
   2. Středoevropská klíšťová encefalitida
   1. Morbilli
    Rubeola
   2. Diferenciální diagnóza a terapie paréz u infekčních chorob
   1. Hnisavá meningitida dospělých
   2. Infekce vyvolané Escherichia coli
   1. Přehled enterotoxikoz
   2. Tetracykliny
    Glycylcykliny
    Chloramfenikol
   1. Serózní meningitidy
    Akutní meningoencefalitidy
   2. Širokospektré peniciliny
    Karbapenemy
   1. Terapie průjmových onemocnění dospělých a dětí
   2. Rickettsiózy
    Ehrlichióza
   1. Klinický obraz a diferenciální diagnostika průjmových onemocnění
   2. Erythema multiforme
    Stevensův-Johnsonův syndrom
    Lyellův syndrom
   1. Nozokomiální infekce
   2. Megalerythema infectiosum
    Parvovirózy
   1. Parotitis epidemica
   2. Infekční nemoci jako choroby z povolání
   1. Erysipel
    Celulitida
    Nekrotizující fasciitida
   2. Prionová onemocnění nervového systému
   1. Diferenciální diagnostika ikteru
   2. Listerióza
   1. Diftérie
    Diferenciální diagnostika povlakových angin
   2. Exanthema subitum
    Infekce vyvolané HHV-6 a HHV-7
   1. Diferenciální diagnostika makulopapulózních exantémů - také viz Infekční exantémová onemocnění v dětském věku
   2. Makrolidy,
    Azalidy
    Ketolidy
   1. Diferenciální diagnostika vezikulopustulózních exantémů - také viz Infekční exantémová onemocnění v dětském věku
   2. Cholera
    Infekce tzv. necholerovými vibrii
   1. Klinický obraz a laboratorní diagnostika virových hepatitid
   2. Pseudomembranózní enterokolitida
   1. Lymeská borrelióza
   2. Interferon a imunomodulancia a kortikosteroidy v léčbě infekčních chorob
   1. Meningeální syndrom
    Lumbální punkce
    Vyšetření likvoru
   2. Horečka dengue
    Hemoragické horečky
   1. Epidemiologie, prevence a profylaxe virových hepatitid
   2. Atypické pneumonie
   1. Pneumokokové infekce
   2. Chronický únavový syndrom
   1. Infekce vyvolané streptokoky B,
    Enterokoky
    Viridujícícími streptokoky
   2. Sulfonamidy
    Trimethoprim
   1. Diagnostika a terapie infekcí močových cest
   2. Spála
   1. Diferenciální diagnostika febrilního stavu v tropech a subtropech
   2. Toxoplasmóza
   1. Invazivní meningokoková onemocnění
   2. Provoz infekčního oddělení
    Vysoce nebezpečné nákazy
   1. Streptokoková angina
   2. Yersiniózy
   1. Průjmová onemocnění virové etiologie
   2. Infekce nervového systému u pacientů HIV+/AIDS
   1. Infekční choroby toxikomanů
   2. Enterobióza
    Askarióza
   1. Mykoplasmové infekce
   2. Odběr a hodnocení hemokultury
   1. Průběh HIV infekce
   2. Mykobakterioza
    Aktinomykóza
    Nokardioza
   1. Epidemiologie HIV infekce
    Dispenzarizace HIV pozitivních
   2. Břišní tyfus
    Paratyfy
   1. Varicella
   2. Významné systémové mykozy
   1. Leptospirózy
   2. Zvláštní
    mimořádná očkování (u profesionálně exponovaných osob a při epidemiích)
   1. Herpes zoster
   2. Laboratorní ukazatele akutního zánětuCRP, prokalcitonin
   1. Infekce vyvolané herpes simplex virem typu 1 a 2
   2. Biologické zbraně
    Bioterorismus
   1. Infekce vyvolané cytomegalovirem
   2. Prevence a profylaxe tropických nemocí u cestovatelů
   1. Pokousání zvířaty a antirabická profylaxe
   2. Nosičství choroboplodných zárodků
    problematika multirezistentních bakterií
   1. Anaerobní infekce měkkých tkání
   2. Akutní onemocnění horních cest dýchacích (kromě chřipky)
   1. Tetanus
   2. Vybraná Infekční onemocnění oka
   1. Diferenciální diagnostika lymfadenopatiíNenádorové lymfadenopatie
   2. Syndrom toxického šoku
   1. Salmonelóza
   2. Přehled virostatik
   1. Shigelóza
   2. Epidemiologická charakteristika zoonóz
   1. Přirozené peniciliny
   2. Přehled střevních helmintóz (kromě enterobiózy a askariózy)
   1. Artralgie a artritidy u infekčních nemocí
   2. Tularémie
   1. Larvální toxokaróza a další
    Tkáňové helmintózy
   2. Imunoglobuliny v léčbě infekčních chorob
   1. Cefalosporiny
   2. Akutní polyradikuloneuritida
   1. Pravidelná očkování (očkovací kalendář)
   2. Chlamydiové infekce
   1. Onemocnění vyvolaná enteroviry
    Akutní poliomyelitidy
   2. Systémová antimykotika
   1. Pneumonie u imunodeficientních pacientů
   2. Linkosamidy
   1. Horečka nejasného původu (etiologie a vyšetřovací postup)
   2. Střevní protozoonózy (kromě amébózy a giardiózy)
   1. Chřipka
    Parachřipka
   2. Aminoglykosidy
   1. Akutní epiglotitida
    Subglotická laryngitida
   2. Tkáňové protozoonózy (kromě toxoplasmózy)
   1. Etiologie a léčba komunitní pneumonie
   2. Kawasakiho syndrom
   1. Průjmová onemocnění kojenců
   2. Chinolony
    Metronidazol
   1. Meningitidy novorozenců a kojenců
   2. Průjem cestovatelů
    Ochrana před alimentárními infekcemi v tropech a subtropech
   1. Infekce pacientů s neutropenií nebo poruchou protilátkové imunity
   2. Lyssa
   1. Infekce pacientů s poruchou buněčné imunity
   2. Horečka
    Taktika antipyretické terapie
   1. Infekční endokarditida
   2. Botulismus
   1. Kandidové infekce
   2. Pertuse
    Pertusoidní syndrom
   1. Infekční mononukleóza
   2. Rifampicin,
    Glykopeptidy
    Streptograminy
   1. Sepse
   2. Základní protiparazitární léčiva
   1. Septický šok
   2. Parazitární infekce kůže
   1. Infekční nemoci v graviditě
   2. Malárie
   1. Mor
    Antrax
    Brucelóza
   2. Herpetická nekrotizující encefalitida
   1. Hemofilové infekce
   2. Amébóza
    Giardióza
   1. Protistafylokoková antibiotika a chemoterapeutika
   2. Legionelóza
   1. Stafylokokové infekce (kromě pyodermií)
   2. Postižení jater u infekčních nemocí (kromě virových hepatitid)