Portál:Otázky z infekčního lékařství (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript
Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z infekčního lékařství!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Aktuální seznam zkouškových otázek z Infekčního lékařství naleznete na stránkách Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK

Zkušební otázky z infekčního lékařství

Obsah
  1. Infekce vyvolané cytomegalovirem
  2. Středoevropská klíšťová encefalitida
  1. Morbilli
   Rubeola
  2. Legionelóza
  1. Hnisavá meningitida dospělých
  2. Biologické zbraně
   Bioterorismus
  1. Alimentární intoxikace
   Botulismus
  2. Tetracykliny
   Tigecyklin
   Chloramfenikol
  1. Serózní meningitidy
   Akutní meningoencefalitidy
  2. Širokospektré peniciliny
   Karbapenemy
  1. Nálezy v dutině ústní u infekčních chorob
  2. Rickettsiózy
   Ehrlichióza
  1. Tetanus
  2. Erythema multiforme
   Stevensův-Johnsonův syndrom
   Erythema nodosum
  1. Nozokomiální infekce a multirezistentní bakterie
  2. Pátá nemoc
   šestá nemoc
  1. Erysipel
   Celulitida
   Nekrotizující fasciitida
  2. Infekční nemoci v intenzivní péči
  1. Diferenciální diagnostika ikteru
  2. Listerióza
  1. Diftérie
   Diferenciální diagnostika akutních tonzilofaryngitid
  2. Makrolidy,
   Azalidy
  1. Diferenciální diagnostika makulopapulózních exantémů
  2. Parotitis epidemica
  1. Diferenciální diagnostika vezikulopustulózních exantémů
  2. Cholera
   Infekce tzv. necholerovými vibrii
  1. Klinický obraz a laboratorní diagnostika virových hepatitid
  2. Pseudomembranózní enterokolitida
  1. Lymeská borrelióza
  2. Interferon a kortikosteroidy v léčbě infekčních chorob
  1. Meningeální syndrom
   Lumbální punkce
   Vyšetření likvoru
  2. Horečka dengue
   Chikungunya
   Žlutá zimnice
  1. Epidemiologie, prevence a profylaxe virových hepatitid
  2. Atypické pneumonie
  1. Pneumokokové infekce
  2. Principy empirické antibiotické léčby
  1. Infekce vyvolané streptokoky B,
   Enterokoky
   Viridujícícími streptokoky
  2. Sulfonamidy
   Trimethoprim
  1. Diagnostika a terapie infekcí močových cest
  2. Toxoplasmóza
   Larvální toxokarózaí
  1. Diferenciální diagnostika febrilního stavu v tropech a subtropech
  2. Spála
   Syndrom toxického šoku
  1. Invazivní meningokoková onemocnění
  2. Provoz infekčního oddělení
   Vysoce nebezpečné nákazy
  1. Kampylobakterióza
   Yersiniózy
  2. Základní principy antiinfekční imunity
  1. Průjmová onemocnění virové etiologie
  2. Oportunní infekce a nádory u pacientů s AIDS
  1. Infekční choroby toxikomanů
  2. Rifampicin,
   Glykopeptidy
   Linezolid
  1. Mykoplasmové infekce
  2. Odběr a hodnocení hemokultury
  1. Průběh HIV infekce
  2. Mykobakterioza
   Aktinomykóza
  1. Epidemiologie HIV infekce
   Dispenzarizace HIV pozitivních
  2. Břišní tyfus
   Paratyfy
  1. Infekce vyvolané varicella-zoster virem
  2. Významné systémové mykozy
  1. Leptospirózy
  2. Zvláštní očkování
   mimořádná očkování (u profesionálně exponovaných osob a při epidemiích)
  1. Enterobióza
   Askarióza
  2. Laboratorní ukazatele akutního zánětuCRP, prokalcitonin
  1. Infekce vyvolané herpes simplex virem typu 1 a 2
  2. Akutní polyradikuloneuritida
  1. Infekční mononukleóza
  2. Prevence a profylaxe infekčních nemocí u cestovatelů
  1. Anaerobní infekce měkkých tkání
  2. Tularémie
  1. Diferenciální diagnostika lymfadenopatií
  2. Přirozené peniciliny
  1. Salmonelóza
   Shigelóza
  2. Přehled virostatik
  1. Akutní onemocnění horních cest dýchacích (kromě chřipky)
  2. Infekce při neutropenií, poruchách komplementu a splenektomii
  1. Infekce vyvolané Escherichia coli
  2. Cefalosporiny
  1. Chlamydiové infekce
  2. Pravidelná očkování (očkovací kalendář)
  1. Onemocnění vyvolaná enteroviry
   Akutní poliomyelitidy
  2. Linkosamidy
  1. Pertuse
   Pertusoidní syndrom
  2. Metronidazol
   Mebendazol
   Flukonazol a Amfotericin B
  1. Horečka nejasného původu (etiologie a vyšetřovací postup)
  2. Terapie virových hepatitid a infekce HIV
  1. Chřipka
   Parachřipka
  2. Aminoglykosidy
  1. Akutní epiglotitida
   Subglotická laryngitida
  2. Leishmaniósa
   Schistosomóza
  1. Etiologie a léčba komunitní pneumonie
  2. Kawasakiho syndrom
  1. Adnátní infekce (TORCH)
  2. Chinolony
   Nitrofurantoin
  1. Meningitidy novorozenců a kojenců
  2. Průjem cestovatelů
   Ochrana před alimentárními infekcemi v tropech a subtropech
  1. Vzteklina a antirabická profylaxe
  2. Infekce pacientů s neutropenií nebo poruchou protilátkové imunity
  1. Infekční endokarditida
  2. Horečka
   Taktika antipyretické terapie
  1. Kandidové infekce
  2. Malárie
  1. Sepse
   Septický šok
  2. Postižení jater u infekčních nemocí (kromě virových hepatitid)
  1. Infekční nemoci u gravidních žen
  2. Protistafylokoková antibiotika a chemoterapeutika
  1. Hemofilové infekce
  2. Mor
   Antrax
   Brucelóza
  1. Amébóza
   Giardióza
   Kryptosporidióza
  2. Streptokoková tonzilofaryngitida
  1. Stafylokokové infekce
   Syndrom toxického šoku
  2. Imunoglobuliny v léčbě a profylaxi infekčních chorob