Portál:Otázky z neodkladné medicíny (1. LF UK, VL, ARK FTN)

Z WikiSkript
Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z neodkladné medicíny pro studenty ARK FTN v Krči!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z neodkladné medicíny

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství, ARK FTN v Krči

Obsah
 1. Intenzivní medicína – náplň oboru, etické principy, hodnocení prognózy a rozsah terapie
  Základy umělé plicní ventilace – vysvětlení pojmu, principy a dělení, ventilační režimy
 2. Akutní respirační insuficience, ARDS
  Základy monitorování v IM a jeho principy
 3. Akutní zástava dechu a oběhu, rozšířená neodkladná resuscitace
  Nutriční podpora v intenzivní medicíně, způsoby podání
  Profylaxe stresového vředu
 4. Šokové stavy, definice, dělení, stadia, terapie
  Možnosti přístupu do krevního oběhu
 5. Hypovolemický šok, definice, příčiny, patofyziologie, klinika, terapie
  Invazivní zajištění dýchacích cest
 6. Distribuční šok, definice, příčiny, klinika, terapie
  Eliminační metody v intenzivní medicíně – principy, indikace
 7. SIRS, sepse a septický šok
  Způsoby přístupu do centrálního žilního řečiště, indikace, význam měření CVP
 8. Alergie, anafylaxe, anafylaktický šok – etiologie, klinika, terapie
  Život ohrožující poranění hrudníku, penumothorax, punkce a drenáž hrudníku
 9. Kardiogenní šok, etiologie, terapie
  Obstruktivní šok, etiologie, terapie
  Edém mozku, nitrolební hypertenze, monitorování – měření ICP, konzervativní léčba
 10. Syndrom multiorgánové dysfunkce
  Neodkladná KPR, farmakoterapie a cesty podání farmak při KPR
 11. Koagulopatie
  Syndrom diseminované intravaskulární koagulopatie v intenzivní medicíně
  Akutní selhání ledvin, jeho profylaxe v intenzivní medicíně a podpora/náhrada funkce ledvin
 12. Trombembolická nemoc, prevence v intenzivní medicíně, jiné typy embolií
  Neinvazivní a invazivní umělá plicní ventilace v intenzivní medicíně
 13. Chronická respirační insuficience, CHOPN, řízená oxygenoterapie
  Přístupy do arteriálního řečiště, princip invazivního měření krevního tlaku, jeho indikace
 14. Polytrauma – zásady komplexní péče, stabilizace oběhu a dýchání
  Gastrické a enterální sondy
  Perkutánní endoskopická gastrostomie
 15. Bezvědomí, hodnocení poruch vědomí
  Synkopa
  Analgosedace v intenzivní medicíně
  Klinické a přístrojové monitorování respiračního systému v intenzivní medicíně – DF, SpO2, EtCO2, ABR
 16. Poruchy srdečního rytmu a převodu
  Život ohrožující arytmie a jejich léčba
  Neinvazivní zajištění dýchacích cest
 17. AKS a AIM – přednemocniční a nemocniční péče, možné komplikace, podpora oběhu
  Přístupy do močového měchýře – katetrizace
  Přístupy do močového měchýře – suprapubická drenáž
 18. Akutní srdeční selhání – plicní edém, kardiogenní šok, podpora krevního oběhu
  Lumbální punkce, odběr a vyšetření mozkomíšního moku
 19. Akutní jaterní selhání, etiologie, klinický obraz, laboratorní nálezy, terapie
  Tracheostomie
  Koniopunkce
 20. Těžká akutní pankreatitida a její komplikace, možnosti podpůrné terapie intenzivní medicíny
  Objemové náhrady – krystaloidy, koloidy
  Přístupy do žilního systému
 21. Poruchy acidobazické, vodní a iontové rovnováhy, kompenzační mechanismy
  Klinické a přístrojové monitorování kardiovaskulárního systému v intenzivní medicíně
 22. Akutní intoxikace, obecné zásady léčby, eliminace noxy, antidota
  Endotracheální intubace
 23. Popáleninové trauma v resuscitační péči, možné komplikace – terapie
  Gastrické a enterální sondy
  Umělá výživa