Portál:Otázky ze soudního lékařství (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript
Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z Otázky ze soudního lékařství (1. LF UK, VL)!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky ze soudního lékařství

Obsah
 1. Koncepce soudně lékařské služby
  Náhlá smrt
  Pojem jedu
 2. Organizace soudů
  Náhlá smrt v těhotenství, za porodu, po porodu
  Účinky jedu
 3. Organizace státních zastupitelství
  Náhlá smrti u kojenců a dětí
  Diagnóza otravy
 4. Lékař jako svědek
  Udušení
  Otrava kyselinami
 5. Lékař jako znalec
  Oběšení
  Otrava alkaliemi
 6. Posudek
  Uškrcení
  Arsen
 7. Prohlídka živých osob
  Zardoušení
  Baryum
 8. Simulace, disimulace
  Uzavření dýchacích cest zakrytím, zalehnutím
  Rtuť
 9. Sebepoškozování
  Traumatická asfyxie
  Olovo
 10. Prohlídka mrtvých osob
  Udávení
  Oxid uhelnatý
 11. Druhy pitev
  Utopení
  Kyanidy
 12. Exhumace
  Řezné rány
  Nitrity
 13. Zjišťování identity
  Sečné rány
  Nitrobenzen
 14. Identita podle zubů
  Bodné rány
  Atropin
 15. Identifikace zbytků mrtvoly
  Střelné rány
  Nikotin
 16. Zjišťování identity podle kostí
  Rány vzniklé kousnutím
  Chinin
 17. Časné změny posmrtné
  Poranění tupým předmětem
  Strychnin
 18. Důkaz smrti
  Zlomeniny lebky
  Digitalis a strofantin
 19. Chladnutí mrtvoly
  Pohmoždění mozku
  Juniperus Sabina
 20. Posmrtné změny
  Epidurální krevní výron
  Námel
 21. Hypostázy
  Subdurální krevní výron
  Kantaridin
 22. Posmrtná ztuhlost
  Poranění hrudníku
  Opium
 23. Vlastní rozkladné pochody
  Poranění břicha
  Tetrachlormethan
 24. Adipocire
  Zlomení páteře
  Trichloretylen
 25. Mumifikace
  Pád s výše
  Etanol
 26. Vitální reakce
  Úrazy na železnici
  Metanol
 27. Určování doby smrti
  Dopravní úrazy
  Benzodiazepiny
 28. Vyšetřování krevních stop
  Zasypání
  Psychofarmaka
 29. Vyšetřování skvrn od spermatu
  Poranění způsobená lavinou
  Insekticida
 30. Vyšetřování skvrn biologického původu (smolka, plodová voda, sliny, stolice)
  Utlučení
  Hadí jed
 31. Vyšetřování vlasů
  Úrazy stroji
  Bojové látky
 32. Důkaz CO v krvi
  Úrazy při sportu a cvičení
  Porušení zdraví potravinami
 33. Určování etanolu v krvi
  Poranění explozí
  Otrava houbami
 34. Lékařské vysvědčení
  Popálení a opaření
  Ublížení na zdraví
 35. Odpovědnost středního zdravotnického personálu
  Zmrznutí
  Těžká újma na zdraví
 36. Lékař jako veřejný činitel
  Elektrický proud
  Udušení obecně
 37. Lékařské tajemství
  Blesk
  Hodnocení závažnosti poranění
 38. Odpovědnost lékaře za zdravotnický personál
  Znásilnění
  Prohlídka místa činu při vraždě
 39. Poučení nemocného
  Pohlavní zneužití
  Prohlídka místa činu při sebevraždě
 40. Neposkytnutí první pomoci
  Nepřirozené ukájení pohlavního pudu
  Bolestné
 41. Lékařská odpovědnost (nedbalost)
  Zjišťování otcovství
  Ztížení společenského uplatnění
 42. Posuzování opilosti
  Umělé přerušení těhotenství
  Úraz a choroby z úrazu
 43. Tetanus
  Nádory a úraz
  Vražda novorozeného dítěte matkou
 44. Poranění obličeje (mechanismus vzniku, zlomeniny obličejových kostí).
  Sestavení pitevní diagnózy příčiny smrti u smrti přirozené.
  Intoxikace budivými aminy (ephedrin a jeho deriváty).
 45. Morfologické rozdíly poranění tupým a ostrým předmětem.
  Sestavení pitevní diagnózy příčiny smrti u smrti násilné,
  Intoxikace kokainem.