Portál:Psychiatrie

Z WikiSkript

Znak psychiatrie 02.png     Psychiatrie

Užitečné odkazy
Zkouškové otázky
Externí odkazy

Mefanet portal.png MEFANET portál psychiatrie, psychologie a sexuologie

Pracoviště
Doporučená literatura
  • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ, et al. Psychiatrie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9.
  • PAPEŽOVÁ, Hana, et al. Naléhavé stavy v psychiatrii. 1. vydání. Praha : Maxdorf, 2014. 495 s. ISBN 978-80-7345-425-8.
  • RABOCH, Jiří, Roman JIRÁK a Ivo PACLT. Psychofarmakologie pro praxi. 2. vydání. Praha : Triton, 2007. 162 s. ISBN 978-80-7387-041-6.
  • KALINA, Kamil, et al. Klinická adiktologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 696 s. ISBN 978-80-247-4331-8.


Články z oboru psychiatrie
Obecná psychiatrie
Základy psychopatologie
Farmakologie
Psychoterapie
Slovník
Organické duševní poruchy (F00 - F09)
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek (F10 - F19)


Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29)
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39)
Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy (F40–F48)
Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory (F50–F59)

Poruchy osobnosti a chování u dospělých (F60–F69)
Mentální retardace (F70–F79)

Poruchy psychického vývoje (F80–F89)

Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání (F90–F98)

Neurčená duševní porucha (F99)


Dětská psychiatrie