Portál:Urologie

Z WikiSkript

Urologie logo.png     Urologie

Užitečné odkazy
Doporučená literatura
  • HANUŠ, Tomáš. Urologie. 1. vydání. V Praze : Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-387-5.
  • KAWACIUK, Ivan. Urologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 531 s. ISBN 978-80-7262-626-7.
  • HANUŠ, Tomáš a Petr MACEK, et al. Urologie pro mediky. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2015. 305 s. ISBN 978-80-246-3008-3.


Urologie
Onemocnění prostaty