Průvodce:LF SZU

Z WikiSkript
SZU logo.JPG

Vitajte na stránke sprievodcu štúdiom na LF SZU v Bratislave

Všetky ročníky - všeobecné lekárstvo[upravit upravit | editovat zdroj]

V = voliteľný predmet

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník
Anatómia 1,2 Anatómia 3 Farmakológia 1 Anestéziológia a intenzívna medicína 1,2 Dermatovenerológia 1,2 Diplomová práca
Bioetika 1 Biochémia 1,2 Chirurgická propedeutika 1,2 Farmakológia 2 Diplomová práca Gynekológia a pôrodníctvo 3
Biológia a humánna genetika 1,2 Fyziológia 1,2 Medicínska etika 2 Chirurgia 1,2 Diplomový seminár 3,4 Chirurgia 5
Histológia a embryológia 1 Histológia a embryológia 2 Mikrobiológia 2 Imunológia 1,2 Gynekológia a pôrodníctvo 1,2 Pediatria 4
Lekárska biofyzika Mikrobiológia 1 Patologická anatómia 1,2 Medicínska etika 3 Chirurgia 3,4 Vnútorné lekárstvo 6
Lekárska chémia Povinná prax - Ošetrovateľstvo Patologická fyziológia 1,2 Neurológia 1,2 Infektológia
Latinská lekárska terminológia Telesná výchova 3,4 Propedeutika vnútorného lekárstva Onkologická propedeutika Klinická genetika
Prvá pomoc Základy ošetrovateľstva Povinná prax - Chirurgická propedeutika Pediatria 1 Oftalmológia
Telesná výchova 1,2 Semináre k ŠVOČ - V Povinná prax - Propedeutika vnútorného lekárstva Pediatrická propedeutika Onkológia
Psychológia a klinická psychológia Povinná prax - Chirurgia Otorinolaryngológia
Vnútorné lekárstvo 1 Povinná prax - Vnútorné lekárstvo Pediatria 2,3
Semináre k ŠVOČ - V Psychiatria 1 Povinná prax - Pediatria
Rádiológia a nukleárna medicína Povinná prax - Gynekológia a pôrodníctvo
Sociálne lekárstvo Psychiatria 2
Stomatológia Súdne lekárstvo
Vedecko-výskumná práca 1,2 Verejné zdravotníctvo 2
Verejné zdravotníctvo 1 Vnútorné lekárstvo 4,5
Vnútorné lekárstvo 2,3 Všeobecné lekárstvo
Klinická imunológia a alergológia - V Medicínske právo - V
Urgentná medicína - V
Úvod do právnych disciplín - V
Informácie získané z oficiálnej stránky univerzity