První pomoc

Z WikiSkript

Soubor opatření, která účelně směřují k ochraně a záchraně zdraví osob postižených náhlou poruchou zdraví

 1. technická první pomoc – odstranění vlivu zevních faktorů, které způsobily poranění, přivolání RZP
 2. zdravotnická první pomoc
  1. předlékařská – svépomoc, vzájemná pomoc, základní PP, vyšší PP
  2. lékařská – zástava většího krvácení, zajištění dýchacích cest a žilního přístupu, KPR, protišoková opatření, ošetření PNO, aseptické krytí ran, imobilizace, polohování a transport

Priority v poskytování zdravotní první pomoci[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • A (airway), B (breathing), C (circulation), D (drugs)
 • zástava zevního krvácení – nejlépe komprese a elevace, nikoli zaškrcování
 • punkce tenzního PNO
 • imobilizace – končetiny (nejlépe vakuová dlaha, u pneumatické je riziko compartment syndromu), krční límec
 • analgetika – lze podat opiáty (ale při zajištěné ventilaci!), krvácení lépe prokáže UZ nebo klinické vyšetření

Hromadná neštěstí[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Visačky triage
 • taková, jejichž povaha vyžaduje nasazení mimořádných prostředků (více výjezdových skupin ZS, pomoc hasičů, policie dané země, armády, LZS…), event. zranění > 3 osob z toho alespoň jedna těžce nebo > 10 lehce
 • katastrofa je hromadné neštěstí způsobené přírodními vlivy
 • prioritu má vyšetření a třídění všech (triage – visačky HN) má přednost před ošetřením jednotlivých poraněných (jen život zachraňující úkony – uvolnění dýchacích cest, stabilizovaná poloha, stavění tepenného krvácení)
 • úkolem první výjezdové skupiny je odhad rozsahu katastrofy (hlášení ZOS – mobilizace prostředků), na místě neštěstí se zřizuje obvaziště (pro raněné vyžadující neodkladnou pomoc) se zdravotnickým materiálem, odsunové stanoviště a odsunová trasa (zajištění PČR)
 • transportovat lze jen zajištěné raněné, dle priority transferu, vhodným prostředkem

START (Snadné Třídění A Rychlý Transport) – hodnocení vitálních funkcí (dýchání, krevní oběh, vědomí):

 1. neodkladná pomoc
 2. odložitelná pomoc (spontánní dýchání a oběh, reagující na výzvu)
 3. lehce zranění (chodící)
 4. mrtví

Doprava raněných[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • je možná až po zajištění vitálních funkcí, imobilizaci končetin a náhradě ztraceného objemu krve
 • musí být dobře zváženo, kam transport směřovat – lépe na vzdálenější, ale vybavené pracoviště (traumacentrum), aby se předešlo sekundárnímu transferu
 • zraněný musí být vždy doprovázen osobou, která musí sledovat vývoj jeho zdravotního stavu:
 1. poraněný se dopravuje sám za podpory další osoby
 2. přenášení zraněného jednou, nebo více osobami
 3. přenášení zraněného pomocí nosítek nebo jiné improvizované pomůcky
 4. převoz zraněného dopravním prostředkem

Transportní polohy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. vleže na zádech vodorovně – zraněný při vědomí, při podezření na poranění páteře
 2. vleže na zádech se sníženou polohou hlavy (protišoková, Trendelenburgova poloha) – při šoku
 3. vleže na zádech se zvýšenou polohou hlavy – při úrazech hlavy (edém mozku)
 4. poloha v polosedě (Fowlerova poloha) – při dušnosti, poranění hrudníku, krku, obličeje
 5. vleže na břiše vodorovně – poranění orofaciální s krvácením, zlomeniny hrudní a bederní páteře
 6. stabilizovaná poloha – zranění v bezvědomí
 7. vsedě, vstoje nebo pěšky lze dopravovat lehčí zranění horní poloviny těla

RZP[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Rychlá zdravotnická pomoc
 • soubor metod, opatření a prostředků, které tvoří soustavu zabezpečující odbornou první pomoc při náhlých stavech bezprostředně ohrožujících život (na místě nehody, během transportu)
 • dva typy poskytování:
 1. scoop and run (nalož a jeď) – USA, Anglie – na místo přijíždí střední zdravotnický pracovník, lékaře volá jen v případě naléhavé potřeby
 2. stay and play (zůstaň a hraj) – Evropa – lékař zajišťuje důležité léčebné úkony již na místě nehodyOdkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pastor, J.: Langenbeck's medical web page