Rachitis

Z WikiSkript

Rachitida (křivice, anglická nemoc) je jedním z nejčastějších získaných onemocnění pohybového aparátu postihující děti.

Etiopatogeneze a patologická anatomie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Onemocnění odpovídá osteomalacii v dospělosti[1].

 • Kalcipenická rachitida: příčinou nedostatek Ca nebo vitaminu D (nedostatečný přívod, porucha resorpce ve střevě, nedostatek slunečního záření) → nedostatečná mineralizace osteoidu, kostní trámce lemovány pruhy neosifikované matrix, kost v krajině růstové chrupavky rozšířena, kost je měkká + může se ohýbat → charakteristické změny rostoucího skeletu[1].
 • Fosfopenická rachitida: příčinou nedostatek fosfátů při jejich zvýšených ztrátách ledvinami[1].
 • Vitamin D-rezistentní rachitida: dědičné poruchy metabolismu fosfátů a vápníku[1].

Klinický obraz[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Sourozenci s rachitidou

Dítě apatické, spavé, bledé, podrážděné, má zvětšené bříško[1]. Nedostatečná mineralizace skeletu vede ke snížení odolnosti kostí vůči zatížení[2]. Mezi typické deformity rostoucího skeletu patří:

 • Kraniotabes rachitica – pozdní uzavírání fontanel, změklá kalva v záhlaví, někdy se deformující tlakem rostoucího mozku do podoby caput quadratum (prominence hrbolů čelních a parietálních kostí)[2][1].
 • Rachitický růženec – symetrická sférická rozšíření přechodu kostěné a chrupavčité části žeber[2].
 • Harrisonova rýha (šněrovací rýha) – cirkulární rýha deformující distální část hrudníku[2].
 • Sitzbuckel – deformity obratlů – nedostatečná mineralizace obratlových těl, v těžkých případech i gibbus[2].
 • Crura vara rachitica – typické varózní deformity bérců[2].
 • Deformity pánve – oploštělá, tvaru třírohého klobouku[2].
 • Často vidíme zlomeniny dlouhých kostí[2]

Laboratorní nález[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • ALP zvýšená (kostní přestavba),
 • kalcium v séru lehce snížené / normální,
 • hladina fosfátu v séru snížena[2].

Rentgenový obraz[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Pohárkovité metafýzy, rozšířené epifyzární chrupavky, úhlové deformity kostí[1].
 • Rentgenový obraz je typický a charakteristický, diferencujeme 4 rtg stadia:
 1. stadium (akutní) – nepravidelná kontura metafýzy, epifýza nepravidelná, obsahuje-li již osifikační jádro → nezřetelné a nepravidelné[2],
 2. stadium – nepravidelná epifýza, metafýza širší než normálně („roztlačována“ do stran zatížením, nabývá kalichovitého tvaru), mizí ztluštění periostu, objevuje se zakřivení kompakty postižených kostí, v konkavitě zakřivení kondenzace kortikalis[2],
 3. stadium – zahušťování stínu metafýzy, objevují se charakteristické Looserovy zóny (kondenzační linie, jdou příčně koncem metafýz), rozdíl šíře metafýzy a epifýzy[2],
 4. stadium – reparace, postupná obnova normální kostní struktury a její kalcifikace[2].

Léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Vysoké dávky vitamínu D, dostatek slunečního záření rostoucímu dítěti (helioterapie),
 • profylaxe u nás povinná – V ČR se podává vitamin D od 2 týdnů v průběhu celého prvního roku a v zimních měsících druhého roku života,
 • včas započatá terapie vede ke spontánní úpravě mírných deformit,
 • těžké deformity nereagující na léčbu korigujeme osteoklazií/osteotomií u deformit dlouhých kostí + cvičením, korzetem nebo sádrovým lůžkem u deformit hrudníku a páteře[2].

Diferenciální diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Většinou bezproblémová,
 • v začátcích onemocnění podobné kongenitální syfilis, avitaminóze C (kurdějím), renální osteomalacii[2].

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroje[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. a b c d e f g DUNGL, P., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0550-8.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o SOSNA, A., P. VAVŘÍK a M. KRBEC, et al. Základy ortopedie. 1. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-202-8.

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • SOSNA, A., P. VAVŘÍK a M. KRBEC, et al. Základy ortopedie. 1. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-202-8.
 • DUNGL, P., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0550-8.