Septický šok

Z WikiSkript

Septický šok je druh cirkulačního šoku a vyznačuje se arteriální hypotenzí, která je způsobená generalizovaným poklesem periferní rezistence. Jde ve své podstatě o šok distribuční. Častěji vzniká u osob se sníženou imunitou. Po kardiogenním šoku jde o nejčastější typ šoku způsobující úmrtí v nemocnicích.

Příčina[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Septický šok vzniká na podkladě bakteriémie

 • zpravidla Gramm negativní bakterie, které se dostanou do cirkulace − působí endotoxinem (lipopolysacharid jejich zevního obalu)
 • Může jít ale i o Gramm pozitivy − působí exotoxin
 • Případně Candidy (kvasinky)
 • Úloha prozánětlivých cytokinů TNF a IL-1, spolu s endotoxinem působí expresi genu pro iNOS

Charakteristika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Patologická generalizovaná vazodilatace (nesouvisí s nutričními potřebami tkání, ani s termoregulací)
 • Nekontrolovaná tvorba NO způsobená expresí genu pro inducibilní formu NO-syntázy (i-NOS) v makrofázích a endoteliích
 • Vysoká horečka a generalizovaný zánět => zvýšená úroveň buněčného metabolismu
 • Zvýšený srdeční výdej
 • menší afterload => větší ejekční frakce
 • tachykardie (sympato-adrenální aktivace)
 • septický šok = "hypercirkulační šok"

Další vývoj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Snížená výkonnost a kontraktilita myokardu vede ke zhoršení arteriální hypotenze
 • Zvýšená propustnost kapilár, tvorba edémů, pokles cirkulujícího objemu vedou také ke zhoršení hypotenze
 • Možný rozvoj diseminované intravaskulární koagulace (DIC)

Terapie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Léčba musí být intenzivní a musí být zahájena včas!

 • Doplňování cirkulujícího objemu infúzemi
 • Podpora dýchání
 • Nasazení antibiotik


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů, část I. 2. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1291-1.
 • GUYTON, Arthur C a John E HALL. Textbook of Medical Physiology. 11. vydání. Elsevier, 2006. 0 s. 11; ISBN 978-0-7216-0240-0.