Stomie

Z WikiSkript
Vyústění tenkého střeva.
Dvouhlavňová Williamsova ileostomie.
Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG)

Stomik je zdravotně postižený občan, který má dočasně nebo trvale vyvedený dutý orgán na povrch těla.

Stomie (vyústění, vývod) je umělé vyústění dutého orgánu na povrch těla. Nejčastěji se jedná o tlusté střevo, tenké střevo nebo močové cesty. Dochází tak k neovladatelnému vyprazdňování střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou s nutností používání stomických pomůcek.

Jedná se o zákrok, který klientovi změní dosavadní život, proto je velice důležité, aby byl klient na tento zákrok připraven nejen po léčebné stránce ale i psychické. Nedostatek znalostí a zkušeností ošetřujícího personálu může mít za následek snížení kvality ošetřovatelské péče.

Dělení stomií[upravit upravit | editovat zdroj]

Stomie můžeme dělit podle časového trvání. A to stomie dočasné a trvalé. Trvalé stomie jsou založeny tehdy, když už není možné zachovat odchod moči a stolice přirozenou cestou.

Dále můžeme stomie dělit dle účelu, pro jaký byla stomie vytvořena a to na výživné a derivační.

  • Výživné slouží k zajištění přísunu stravy do zažívajícího ustrojí.
  • Derivační odvádí střevní obsah do sběrného sáčku.

Nejčastější typy stomií[upravit upravit | editovat zdroj]

Kolostomie[upravit upravit | editovat zdroj]

Kolostomie se obvykle zakládá v levé jámě kyčelní. Jestliže kolostomie vychází z esovité kličky nebo sestupného tračníku, formuje se normální stolice s normálním zápachem. Pokud se stomie zakládá na straně příčného a vzestupného tračníku, stolice je řídká a má velmi silný zápach.

Ileostomie[upravit upravit | editovat zdroj]

Ileostomií se označuje umělé vyústěni ilea na povrch břišní stěny. Obvykle se zakládá v pravé jámě kyčelní. Stolice z ileostomie je velmi měkká a vodnatá, sběrný sáček se musí vypouštět přibližně 6x denně.

Urostomie[upravit upravit | editovat zdroj]

Urostomie se zakládá při odstranění močového měchýře (cystektomie).

Ostatní typy stomíí[upravit upravit | editovat zdroj]

Tracheostomie[upravit upravit | editovat zdroj]

Umělé vytvoření otvoru v průdušnici pro zprůchodnění dýchacích cest. Průchodnost zajišťuje tracheostomická kanyla.

Ezofagostomie[upravit upravit | editovat zdroj]

Ezofagostomie se indikuje při neprůchodnosti jícnu.

Gastrostomie[upravit upravit | editovat zdroj]

Vyústění žaludku skrze břišní stěnu. Indikovaná je při neprůchodnosti jícnu. Patří mezi stomie výživné.

Odkazy[upravit upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit upravit | editovat zdroj]

  • BOSÁKOVÁ, Alice. Péče o dětské pacienty se stomiemi. 2. vydání. Ostrava : Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, 2005. 36 s. ISBN 80-239-4731-1.
  • ZACHOVÁ, Veronika, et al. Stomie. 1. vydání. Praha : Grada, 2010. 232 s. ISBN 978-80-247-3256-5.