Syndrom multiorgánové dysfunkce

Z WikiSkript

Syndrom multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome, MODS; vystupňovaným stavem je MOFmultiple organ failure)

 • stav s poruchou funkce orgánů u akutně nemocného pacienta, kdy homeostázu tělo nedokáže zajistit bez zevní intervence
 • epidemiologie: časté onemocnění, léčí se na JIP a léčba je nákladná
 • závažná sepse vede často k MODS
 • k selhání dochází obvykle postupně, posloupnost je individuální

Respirační systém[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Nejčastější a nejdříve postižený orgán;
 • buď je primární důvodem sepse (pneumonie, absces), nebo častěji díky SIRS;
 • základní forma je ARDS nebo jeho mírnější forma ALI (acute lung injury);
  • zánětlivý syndrom se zvýšením cévní permeability spojený s klinickými, radiologickými a fyziologickými abnormalitami bez vzestupu tlaku v LS;
  • hlavní příznak: hypoxémie (daná P-L zkratem, nepoměrem ventilace a perfuze, …).

Renální selhání[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Jaterní selhání[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Játra vychytávají velkou část cirkulujících endotoxinů a patogenů;
 • biochemická odezva se může projevit brzy, selhání jater přichází obvykle později;
 • další vliv je celková hypoperfuze splanchniku.

Kardiovaskulární systém[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Myokardiální dysfunkci najdeme skoro u 40 % pacientů se sepsí;
 • příčina: porucha mikrocirkulace, kardiodepresivní působky (některé mediátory zánětu);
 • časté jsou arytmie a tachykardie;
 • oběhové změny v průběhu SIRS;
  • na počátku: kompenzační zvýšení srdečního indexu, tepu, pokles systémové vaskulární rezistence (SVR);
  • posléze: hyperkinetický oběh, další snižování SVR, objevují se zkraty v mikrocirkulaci – anaerobní metabolismus;
  • stádium šoku: extrémně nízká SVR, hypotenze;
  • terminální fáze šoku: zhroucení oběhu bez reakce na tekutiny, katecholaminy.

Dysfukce krevního oběhu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Hlavně změny v koagulaci – DIC;
 • je vlastně přítomna od samého počátku (poruchou endotelu), ale obraz koagulopatie nemusí být rozvinut;
 • rozvinutá DIC bývá spíše pozdní.

Selhání GIT[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Již v raných fázích vidíme hypoperfuzi splanchniku – porucha pasáže až paralytický ileus;
 • postižení sliznice → ztráta ochranné funkce → resorpce toxinů, vředy, …;
 • po ATB je často dysmikrobie;

Postižení CNS[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. ©2007. [cit. 2009]. <http://jirben.wz.cz>.