Syndrom multiorgánové dysfunkce

Z WikiSkript

Syndrom multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome, MODS; vystupňovaným stavem je MOFmultiple organ failure)

  • stav s poruchou funkce orgánů u akutně nemocného pacienta, kdy homeostázu tělo nedokáže zajistit bez zevní intervence
  • epidemiologie: časté onemocnění, léčí se na JIP a léčba je nákladná
  • závažná sepse vede často k MODS
  • k selhání dochází obvykle postupně, posloupnost je individuální

Respirační systém[upravit upravit | editovat zdroj]

  • Nejčastější a nejdříve postižený orgán;
  • buď je primární důvodem sepse (pneumonie, absces), nebo častěji díky SIRS;
  • základní forma je ARDS nebo jeho mírnější forma ALI (acute lung injury);
    • zánětlivý syndrom se zvýšením cévní permeability spojený s klinickými, radiologickými a fyziologickými abnormalitami bez vzestupu tlaku v LS;
    • hlavní příznak: hypoxémie (daná P-L zkratem, nepoměrem ventilace a perfuze, …).

Renální selhání[upravit upravit | editovat zdroj]

Jaterní selhání[upravit upravit | editovat zdroj]

  • Játra vychytávají velkou část cirkulujících endotoxinů a patogenů;
  • biochemická odezva se může projevit brzy, selhání jater přichází obvykle později;
  • další vliv je celková hypoperfuze splanchniku.

Kardiovaskulární systém[upravit upravit | editovat zdroj]

  • Myokardiální dysfunkci najdeme skoro u 40 % pacientů se sepsí;
  • příčina: porucha mikrocirkulace, kardiodepresivní působky (některé mediátory zánětu);
  • časté jsou arytmie a tachykardie;
  • oběhové změny v průběhu SIRS;
    • na počátku: kompenzační zvýšení srdečního indexu, tepu, pokles systémové vaskulární rezistence (SVR);
    • posléze: hyperkinetický oběh, další snižování SVR, objevují se zkraty v mikrocirkulaci – anaerobní metabolismus;
    • stádium šoku: extrémně nízká SVR, hypotenze;
    • terminální fáze šoku: zhroucení oběhu bez reakce na tekutiny, katecholaminy.

Dysfukce krevního oběhu[upravit upravit | editovat zdroj]

  • Hlavně změny v koagulaci – DIC;
  • je vlastně přítomna od samého počátku (poruchou endotelu), ale obraz koagulopatie nemusí být rozvinut;
  • rozvinutá DIC bývá spíše pozdní.

Selhání GIT[upravit upravit | editovat zdroj]

  • Již v raných fázích vidíme hypoperfuzi splanchniku – porucha pasáže až paralytický ileus;
  • postižení sliznice → ztráta ochranné funkce → resorpce toxinů, vředy, …;
  • po ATB je často dysmikrobie;

Postižení CNS[upravit upravit | editovat zdroj]


Odkazy[upravit upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit upravit | editovat zdroj]

  • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. ©2007. [cit. 2009]. <http://jirben.wz.cz>.