Traumatické míšní syndromy

Z WikiSkript
 • pro prognózu je rozhodující, zda-li byla mícha primárně poraněna kompletně (transverzální léze) nebo jen částečně

Syndrom transverzální léze míšní[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • ztráta veškeré volní hybnosti (včetně sfinkterů) a všech kvalit čití distálně od léze
 • je taky provázena vegetativními příznaky – pokles TK (porucha sympatiku → relativní hypovolémie, tzv. traumatická sympatektomie), bradykardie, u mužů priapismus
 • nevede ale k šoku, při vzniku šoku je třeba zkoumat zdroj krvácení
 • míšní šok – stav 2–3 týdny po poranění, distálně od léze je svalová atonie, areflexie (pseudochabá plegie)
 • poranění krční míchy – obrna i mm. intercostales, dýchání je abdominální, ohrožuje život respirační insuficiencí
  • obrna nad C3 vede okamžitě k zástavě dechu (nn. phrenici) – pokud je pacient resuscitován, je závislý doživotně na UPV nebo na trvalé stimulaci freniku
 • po 24 h trvání léze, kdy se neobjeví známky zlepšení, jde vysoce pravděpodobně o definitivní stav
 • výšku léze určujeme dle posledního segmentu, který má ještě normální funkci

Neúplný syndrom míšní léze[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • distálně od léze může být zachován ostrůvek čití nebo hybnosti

Syndrom přední míšní arterie – syndrom a. spinalis anterior[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Mícha anterior sy.png
 • nejčastěji vzniká při skoku do vody s nárazem hlavy do dna [1]
 • vzniká uzávěrem tepny nebo kompresí kostním fragmentem či ploténkou
 • vypadává funkce toho, co jde v přední části míchy – plégie (kvadru- nebo para-), čití – termické, taktilní, …
 • z čití je zachováno vedení zadními provazci – propriocepce a diskriminační čití
 • nejčastější indikací k dekompresní operaci (kompresi je třeba potvrdit zobrazovacími metodami)
 • z inkompletních syndromů má nejhorší prognózu

Syndrom zadní míšní arterie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Mícha posterior sy.png
 • při přímém nárazu na páteř (nejčastěji při bojových sportech) [1]
 • málo častá, v popředí jsou bolesti a parestézie HK a trupu
 • pacient má nekoordinovaný pohyb (tabická chůze (jako u syfilitika), částečně snížené vnímání bolesti[1]


schéma Brown-Sequardova syndromu


Brown-Séquardův syndrom – syndrom míšní hemisekce[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Mícha bs sy.png
 • příčné poškození poloviny míchy, vzácné, často nekompletní
 • bývá po penetrujících poraněních, při extramedulárních tumorech, RS, krvácení, ischemii, zánětu, či iatrogenně
 • má relativně dobrou prognózu
 • po odeznění míšního šoku se projevuje v závislosti na lokalizaci, typicky dle průchodu míšních drah


 • IPSILATERÁLNĚ
ve výši léze
– radikulární zóna anestezie ve všech kvalitách čití s chabou obrnou
pod úrovní léze
spastická obrna (poškození tractus corticospinalis),
ztráta hlubokého (proprioceptivního) a epikritického čití (poškození dráhy zadních provazců)
ztráta povrchového (taktilního) čití (poškození tractus spinothalamicus anterior – nekříží se v míše)
těsně nad úrovní léze
– radikulární zóna parestézie, dysestezie, bolesti
 • KONTRALATERÁLNĚ
kaudálně pod úrovní léze (o 2 až 3 segmenty níž pro šikmý výstup vláken drah)
porucha termického čití a analgézie (poškození tractus spinothalamicus lateralis – kříží se v míše)

Syndrom míšní šedi – „Central cord syndrom“[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Mícha central sy.png
 • bývá po hyperextenzivním poranění krční páteře při stenóze kanálu (vrozené či získané – osteofyty), dáno kontuzí míchy nebo hematomyélií
 • mícha je poškozená, páteř poškozena pouze degenerací nikoliv traumatem! [1]
 • podobný příznakům syringomyelie, motorické výpadky – převážně na HK, variabilní výpadky čití
 • prognóza je relativně dobrá, lépe se upravuje hybnost DK, jemná motorika pokulhává
 • pokud nejsou současně nestabilní zlomeniny páteře, léčí se konzervativně


Míšní komoce[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • analogie komoce mozku, vzácněji se vyskytující reverzibilní poranění
 • dojde k výpadku funkcí, obnovují se během hodin

Kořenové syndromy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • může dojít též ke kompresi míšních kořenů
 • segmentální výpadek čití a motoriky různého stupně

Traumatický syndrom kaudy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • poranění či komprese kaudy při úrazech
 • poranění je distálně od L2

Úplný syndrom kaudy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • poranění pod úrovní konce míchy – nejčastěji L1, L2 [2]
 • sphincterová porucha (S2–S4) s příslušnou poruchou čití v perianogenitální oblasti (sedlovitá hypestezie) [1]
 • jedná se o urgentní stav, operace by měla následovat do 24 hodin − nad kaudou by nemělo "zapadnout slunce"
 • je to léze periferního nervu, pokud tedy není přerušen, je možná regenerace

Terapie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • principy první pomoci – když je to úraz, kde můžeme poškození páteře předpokládat, musíme s postiženým vždy jednat, jako by měl nestabilní zlomeninu
  • nutno ho předpokládat – u zjevně těžkých úrazů, polytraumat, poraněních hlavy, při nálezu abdominálního dýchání, pokud postižený udává ztuhlost krku, parestézie, anestézie, …
 • přednemocniční péče – imobilizujeme krční páteř límcem, zabráníme velkým pohybům páteře během přesunu, intubaci bez pohybů krku, pokles TK stabilizujeme dopaminem (ne infuzí), podáváme kyslík, provedeme orientačně vyšetření čití a motoriky
 • nemocniční péče – zajistit sled vyšetření tak, aby nebylo nutné zraněného zbytečně překládat z lůžka na lůžko, udržovat TK nad 90 dopaminem, zavedeme močový katetr, provedeme detailní vyšetření motoriky, podáváme metylprednizon, zobrazovací vyšetření


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. a b c d e HÄCKEL, Martin. Poranění míchy a páteře [přednáška k předmětu Neurochirurgie, obor Všeobecné lékařství, 1. LF UK]. Praha. 7.3.2012. 
 2. NÁHLOVSKÝ, Jiří, et al. Neurochirurgie. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2009. s. 344. ISBN 8072623192.

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2004. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.
 • HÄCKEL, Martin. Poranění míchy a páteře [přednáška k předmětu Neurochirurgie, obor Všeobecné lékařství, 1. LF UK]. Praha. 7.3.2012.