Vrozené srdeční vady

Z WikiSkript

Vrozené srdeční vady (VSV) patří mezi nejčastější vrozené vývojové vady. Obecně tvoří vrozené vady oběhové soustavy více než 40 % všech registrovaných vrozených vad v České republice. [1]

Symptomatologie u dětí narozdíl od dospělých je většinou nespecifická. U kojence se může objevit zvýšené pocení, problémy při pití a zažívací obtíže, u mladistvých snížená výkonnost a námahová dušnost. [2]

Vyskytují se i tzv. komplexní srdeční vady, při kterých dochází ke kombinaci více níže uvedených srdečních vad.

Dělení VSV[upravit upravit | editovat zdroj]

Podle typu zkratu[upravit upravit | editovat zdroj]

Vrozené srdeční vady
bez zkratů s levo-pravým zkratem s pravo-levým zkratem
stenóza plicnice defekt septa síní Fallotova tetralogie
koarktace aorty defekt septa komor transpozice velkých cév
aortální stenóza otevřená Botallova dučej atrézie trikuspidální chlopně
VSV s funkčně jedinou srdeční komorou
hypoplastické levé srdce

Faktory určující velikost a směr průtoku zkratem[upravit upravit | editovat zdroj]

  • Tlakový gradient,
  • umístění zkratu.

Podle přítomnosti centrální cyanózy[upravit upravit | editovat zdroj]

Vrozené srdeční vady
cyanotické acyanotické
Fallotova tetralogie defekt septa síní
transpozice velkých cév defekt septa komor
atrézie trikuspidální chlopně otevřená Botallova dučej
VSV s funkčně jedinou srdeční komorou stenóza plicnice
hypoplastické levé srdce koarktace aorty
aortální stenóza
hypertrofická obstruktivní kardiomyopatie
dextrokardie
Lutembacherův syndrom

Kritické vrozené srdeční vady[upravit upravit | editovat zdroj]

Vyžadují urgentní řešení:

Přehled nejčastějších VSV v dospělé populaci[upravit upravit | editovat zdroj]

Specifické problémy dospělých s VSV[upravit upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit upravit | editovat zdroj]

  • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. s. XV, 275. ISBN 80-7262-430-X.
  • TASKER, Robert C., Robert J. MCCLURE a Carlo L. ACERINI. Oxford Handbook of Paediatrics. 1. vydání. New York : Oxford University Press, 2008. s. 242. ISBN 978-0-19-856573-4.
  • OŠŤÁDAL, Bohuslav a Martin VÍZEK, et al. Patologická fyziologie srdce a cév. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0597X.
  • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Speciální chirurgie. 3. vydání. Praha : Galén, c2014. s. 305-315. ISBN 9788074921285.


Reference[upravit upravit | editovat zdroj]

  1. ŠÍPEK, A, V GREGOR a A jr. ŠÍPEK, et al. Incidence vrozených srdečních vad v České republice – aktuální data. Ceska Gynekol [online]2010, vol. 75, no. 3, s. 221-42, dostupné také z <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20731304>. ISSN 1210-7832. 
  2. MUNTAU, Ania. Pediatrie. 2. vydání. Praha : Grada, 2014. ISBN 9788024745886.
Signature.png   Článek neobsahuje vše, co by měl.
Můžete se přidat k jeho autorůmdoplnit jej. O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.