WikiSkripta:WikiSkripta

Z WikiSkript
Proč vznikají WikiSkripta

WikiSkripta jsou prostorem pro kooperativní tvorbu a ukládání medicínských výukových materiálů. WikiSkripta byla vytvořena pro studenty a učitele všech lékařských fakult ČR a SR a jsou součástí projektu MEFANET – sítě propojující lékařské fakulty v České republice a na Slovensku. Jsou určena převážně pro pregraduální výuku a postupně se plní výukovými texty. O podporu autorů a dodržování úrovně a pravidel se stará redakce.

Do tvorby výukových materiálů se můžete zapojit i Vy. Už bez přihlášení můžete opravovat drobné chyby v textu. Pro větší editace a příspěvky je vhodné se zaregistrovat. Pokud máte znalosti práce ve wiki, nebo Vás tento způsoby vytváření výukových materiálů zajímá, můžete se stát členem wiki-týmu a pomáhat s redakcí a tvorbou WikiSkript (redakce@wikiskripta.eu).

Hlavním přínosem WikiSkript je zjednodušení tvorby učebních materiálů, snadná aktualizace a inspirující spolupráce s podobně zaměřenými lidmi. Text nemá mít formu encyklopedie, ale spíše pomocí krátkých článků skládat text podobný kapitolám v učebnici – tvořit WikiSkripta.

Zveme Vás k účasti na tomto vzrušujícím projektu a těšíme se na Vaše příspěvky.

redakce@wikiskripta.eu

V čem se liší filosofie WikiSkript od Wikipedie
WikiSkripta ≠ Wikipedie

Hlavním účelem WikiSkript je zjednodušení přípravy učebních materiálů, jejich úpravy a aktualizace. Cílem není vytvoření encyklopedie a články proto nemusejí odpovídat nárokům kladeným na encyklopedické dílo; spíše se budou podobat kapitolám v učebnici.

Přestože pravidla a doporučení platná ve Wikipedii jsou do značné míry platná obecně pro tvorbu jakéhokoliv odborného textu a ve většině případů bude vhodné je dodržet i při vkládání článků do WikiSkript, měli by autoři v první řadě myslet na budoucí užití svého textu při výuce na lékařských fakultách. Forma článků musí být taková, aby s jejich pomocí byla tvorba učebních pomůcek i jejich další použití co nejpřínosnější a nejefektivnější.

Protože výuka musí sledovat nejnovější vědecké poznání, je třeba používat i údajů z výzkumu (tzn. neplatí absolutní zákaz použití primárních zdrojů). Samozřejmě musí být zachován kritický přístup k jejich uvádění, data by měla být ověřitelná a vždy by měl být citován zdroj. Adekvátnost primárních dat by vždy měl posoudit odborník s dostatečnou erudicí v oboru. Při zachování podobných principů se v odůvodněných případech může ve WikiSkriptech objevit i expertní názor na určitou otázku.

Komunita, která tvoří WikiSkripta, je menší než počet aktivních přispěvatelů české Wikipedie, ale vzhledem úzkému tématickému zaměření projektu a zapojení všech lékařských fakult je rozšíření komunity velmi povzbudivé. Při opravování nepřesností a případných chyb zanesených do WikiSkript se nepočítá jen s mechanismy založenými na velkém počtu členů komunity, ale i s mechanizmem ověřování článku učitelem. (podrobněji v článku WikiSkripta:Organizace).

Kontrola učitelem a hodnocení článků
  • Články ve WikiSkriptech jsou pravidelně kontrolovány redakcí i odborníky různých oborů. Články zkontrolované učitelem jsou vždy označeny symbolem Zkontrolováno.png.
  • Články ve WikiSkriptech je možné snadno hodnotit hvězdičkami. Ty se nachází v pravém horním rohu každého článku. Seznam nejlépe hodnocených článku naleznete na

stránce hodnocení článků.

Jak si stojí WikiSkripta vůči ostatním medicínským wikiprojektům?
Wiki name URL Content pages Page views Page edits Edits per page Views per edit Registered users Sysops (admins) Active users
WikiDoc http://www.wikidoc.org 113 496 ? 907 247 4,01 ? 7 342 58 27
OpenWetWare http://openwetware.org 25 187 119 682 775 814 340 5,32 147 13 909 2 ?
Pflege Wiki http://www.pflegewiki.de 6 732 117 898 879 143 538 7,60 821 3 628 13 13
WikiSkripta http://www.wikiskripta.eu 7 708 106 209 273 272 928 5,56 389 9 157 80 40
Ganfyd http://www.ganfyd.org 8 778 28 356 804 56 723 3,16 500 449 24 6
Clinfowiki http://www.informatics-review.com 858 11 102 533 16 157 5,32 687 1 003 8 0
HLWIKI International http://hlwiki.slais.ubc.ca 1 041 10 411 430 138 002 50,22 75 531 6 1
WikiMD http://www.wikimd.org 4 483 6 653 285 97 476 9,48 68 5 4 1
WikiLectures http://www.wikilectures.eu 788 5 695 174 20 242 3,20 281 2 423 28 8
Radiology Wiki http://www.radiologywiki.org 722 2 538 481 15 757 7,52 161 35 848 5 1
WikiEcho http://www.wikiecho.org 84 2 391 733 9 543 2,92 251 12 212 18 0
WikiKidney http://www.wikikidney.org 20 1 758 490 2 831 1,77 621 22 12 0
Mighealthnet http://www.mighealth.net 307 1 389 488 5 284 12,04 263 394 2 0
McGill Library Health Resource http://wikisites.mcgill.ca/GlobalHealthGuide/ 79 599 971 2 891 7,43 208 23 10 ?
OncoWiki http://oncowiki.info 113 113 011 443 1,27 255 2 2 0
Ask wiki http://askdrwiki.com 1 408 14 257 6 720 3,18 2 18 381 6 ?
Diabetes wiki http://diabetes.wikia.com 188 ? 5 123 6,44 ? 23 460 584 0 0
ECGpedia http://en.ecgpedia.org 1 062 ? 15 495 2,70 ? 546 14 2
Medical Imaging http://medicalimaging.wikia.com 27 ? 1 949 9,89 ? 4 588 330 2 1
The Quality of Medical Data http://medicaldata.wikia.com 16 ? 1 965 1,91 ? 23 253 305 2 0
Medic Wiki http://medic.wikia.com 110 ? 4 592 5,27 ? 23 513 709 4 0

Odkud přistupují uživatelé

Pomocí Google Analytics lze o provozu WikiSkript zjistit zajímavosti, např. jaké je geografické rozložení čtenářů.

Podrobnější informace