Bohrův efekt

Z WikiSkript

Bohrův efekt popisuje závislost afinity kyslíku k hemoglobinu na hodnotě pH a koncentraci CO2. Erytrocyty odevzdávají ve tkáních O2, protože kyselé prostředí, podmíněné vznikajícím CO2, podporuje desaturaci O2 z hemoglobinu. Je to způsobeno tím, že deoxygenovaný Hb je silnější zásada než oxygenovaný, a proto lépe přijímá H+.

Kyselejší prostředí posunuje disociační křivku oxyhemoglobinu doprava

HbO2 + H+ \rightleftharpoons O2 + HHb+

Karbonátdehydratáza v erytrocytech katalyzuje reakci: CO2 + H2O \rightleftharpoons H2CO3 \rightleftharpoons H+ + HCO3-. Vzniklý proton se váže na „méně kyselý“ deoxygenovaný Hb. Hydrogenuhličitanový anion uniká po koncentračním gradientu z erytrocytů. Kompenzaci náboje zajišťuje antiport Cl-/HCO3- (Hamburgerův efekt).

Tento mechanismus zajišťuje nejvíce vytíženým tkáním s vysokou metabolickou aktivitou přednostní dodávku kyslíku a zároveň zbavení se kyselého protonu.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • Bohrův efekt [1]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • LEDVINA, M, et al. Biochemie pro studující medicíny II. 2. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 0000. 0 s. ISBN 978-80-246-1415-1.