Diagnostika Helicobacterové infekce

Z WikiSkript
Zkontrolováno old.png
Detekce H. pylori v histologickém řezu
Sekvence gastritida-karcinom

Bakterie Helicobacter pylori (původně Campylobacter pyloridis, později Campylobacter pylori) je známa řadu desetiletí, její klinický význam však vzrostl teprve v roce 1982, kdy Warren a Marshal popsali přímý vztah k epitelu žaludeční sliznice u nemocných s gastritidou nebo žaludečními vředy.

Detekce Helicobacter pylori[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pro diagnostiku infekce Helicobacterem pylori lze použít testů invazivních, vyžadujících odběr bioptického vzorku žaludeční nebo duodenální sliznice, nebo testů neinvazivních. Kultivační test vykazuje nejvyšší senzitivitu i specificitu, nevýhodou je však značná citlivost bakterie Helicobacter pylori ke kyslíku, což vyžaduje speciální podmínky odběru a transportu. Rychlý ureázový test (CLO) je založen na intenzivní aktivitě ureázy (povrchový marker bakterie Helicobacter pylori) a je rutinním průkazem při endoskopii. Novější testy stanovují Helicobacter pylori v biopsii imunologickým průkazem – metoda iRUT. Molekulární biologie a metody PCR umožňují další moderní metody detekce Helicobacter pylori, v biopsiích i ve vzorcích stolice.

Sérologický průkaz protilátek k Helicobacter pylori v séru, ve slinách nebo ve vzorku moči patří k metodám neinvazivním, jde však o průkaz přítomnosti protilátek, nikoliv aktivní infekce Helicobacter pylori. Z tohoto aspektu je pro screening i primární, neinvazivní diagnostiku vhodný především dechový test založený na detekci ureázové aktivity – UBT (Urea Breath Test), kdy je stanovována změna poměru 13CO2 : 12CO2 ve vydechovaném vzduchu po rozštěpení perorálně podané močoviny značené stabilním izotopem uhlíku 13C, nebo detekce povrchových antigenů Helicobacter pylori ve vzorku stolice. Obě dvě uvedené metodiky jsou doporučeny také závěry Evropské pracovní skupiny – EHPSG (European Helicobacter Pylori Study Group) podle Maastrichtského konsenzu ze dne 21. a 22. září 2000 nejen pro primární diagnostiku, ale i k ověření úspěchu eradikační terapie.

Infekce Helicobacter pylori[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Co ovlivňuje výsledek infekce H. pylori

Bakterie Helicobacter pylori je jako jediná z bakterií označena WHO klasifikací jako kancerogen 1. třídy. Přítomnost Helicobacter pylori v žaludeční sliznici pozitivně ovlivňuje sekvenci a gradaci karcinomu žaludku. Stanovení hladiny gastrinu-17, pepsinogenu I a protilátek k Helicobacter pylori třídy IgG nabízí tzv. GastroPanel, který je neinvazivním laboratorním parametrem k posouzení infekce Helicobacter pylori, atrofické gastritidy a rizika karcinomu žaludku.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • se svolením autora převzato z KOCNA, Petr. GastroLab : MiniEncyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii [online]. ©2002. Poslední revize 2011-01-08, [cit. 2011-03-04]. <http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm>.

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • BURES, J, et al. Epidemiology of Helicobacter pylori infection in the Czech Republic. Helicobacter. 2006, vol. 11, no. 1, s. 56–65, ISSN 1523-5378 [online], 1083-4389 [print]. PMID: 16423091.
  • BONAMICO, M, et al. Evaluation of stool antigen test, PCR on ORAL samples and serology for the noninvasive detection of Helicobacter pylori infection in children. Helicobacter. 2004, vol. 9, no. 1, s. 69–76, ISSN 1083-4389 [print], 1523-5378 [online]. PMID: 15156906.
  • SMITH, SI, et al. Comparison of three PCR methods for detection of Helicobacter pylori DNA and detection of cagA gene in gastric biopsy specimens. World J Gastroenterol. 2004, vol. 10, no. 13, s. 1958–1960, ISSN 1007-9327. PMID: 15222045.
  • NAKATA, H, et al. Immunological rapid urease test using monoclonal antibody for Helicobacter pylori. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2004, roč. 19, vol. 9, s. 970–974, ISSN 08159319. PMID: 15304111.
  • HINO, B, et al. Comparison of invasive and non-invasive tests diagnosis and monitoring of Helicobacter pylori infection in children. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. 2004, vol. 39, no. 5, s. 519–523, ISSN 0277-2116 [print], 1536-4801 [online]. PMID: 15572892.