Eisenmengerův syndrom

Z WikiSkript
Paličkovité prsty u pacienta s Eisenmengerovým syndromem

Eisenmengerův syndrom je zkratová vada na kterékoli úrovni (aortopulmonální, síňové, komorové) spolu se sekundární plicní hypertenzí. Má za následek změnu původního levo-pravého zkratu na pravo-levý.

 • plicní hypertenze významná
 • patogeneze nejasná (zátěž plicního řečiště objemem recirkulující krve)
 • hypertrofie medie, fibrotizace a buněčná infiltrace intimy větví plicnice (plicní cévní choroba)
 • hypertrofie a insuficience pravé komory (nedomykavost trojcípé chlopně)

Klinický obraz[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • trikuspidální insuficience (prominentní vlna „a“ na žilním tepu na krku)
 • zvedavý úder pravé komory subxifoidálně
 • systolický ejekční klik; systolický šelest nad plicnicí s akcentací II. ozvy
 • EKG: hypertrofie pravé síně s prominencí vlny P ve svodech II, III, aVF
 • RTG hrudníku: prominence obloučku plicnice
 • ECHO: přítomnost vrozené srdeční vady, známky plicní hypertenze, následky

Terapie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • KLENER, P, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-430-X.