Konjugace

Z WikiSkript
Konjugace

Konjugace je postupný, regulovatelný proces. Probíhá u mikrobů jakožto analogie pohlavního rozmnožování vyšších organismů. Jde o spojení bakterií, při němž dochází k přechodu dědičné informace (DNA) z jedné bakterie do druhé.

Při konjugaci dochází k vytvoření cytoplazmatického spojení mezi dvěma bakteriemi v podobě úzké trubičky a dále k přenosu části nebo celého genomu z dárcovské buňky do buňky příjemce.

O schopnosti přenést část své genetické výbavy do druhé bakterie rozhoduje přítomnost sex-chromatinu (F-faktoru):

  • F-faktor tvoří samostatnou součást jejich genetické výbavy – F-plazmid. (Buňky F+)
  • F-faktor je integrován v hlavním bakteriálním chromozomu. (Hfr)

Fenotypovým projevem přítomnosti F-faktoru je přítomnost tzv. F-pili na povrchu bakterie. F+ bakterie se specificky naváže na povrch recipientní bakterie a přenese do ní jedno vlákno svého F-plazmidu. Druhý řetězec se poté v obou bakteriích syntetizuje.

Popsaný proces je typický pro Gram-negativní bakterie. Gram-pozitivní bakterie nevyužívají pili ale adhesiny, díky kterým se buňky dočasně spojí, aby mohlo dojít ke konjugaci.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 14.03.2010]. <http://www.stefajir.cz>.

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • JULÁK, Jaroslav. Úvod do lékařské bakteriologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1270-4.