Ovariální cysty

Z WikiSkript


Benigní ovariální cysta, pravděpodobně folikulární

Folikulární cysta[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Jde ve své podstatě o neprasklý folikul, který dál roste a množí se v něm tekutina,
 • dosáhne až 5 cm[1],
 • etiologie: patrně následek hyperstimulace FSH,
 • nejčastější typ, objevují se v generačním období, buď solitární nebo mnohočetné,
 • jsou vyplněny žlutou tekutinou s vysokým obsahem estrogenů,
 • cystu provází amenorhea, po prasknutí se dostaví opožděná menstruace – proto při zvětšení ovária přešetřujeme pacientku i po menstruaci – pokud zvětšení přetrvává, doporučujeme operaci,
 • pri produkci estrogenu může dojít k hyperplázii endometria,
 • velikost do 8cm.

Cysta žlutého tělíska[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Vzniká po resorpci většího hematomu, který se vytvořil ve fázi vaskularizace tělíska,
 • bývá menší, je zpravidla prokrvácená,
 • stěna je až 3 mm silná, vystýlají ji buňky obsahující lutein,
 • perzistující sekrece – protrahované krvácení, jindy způsobí amenorheu,
 • může produkovat progesteron – poruchy cyklu,
 • při prasknutí: akutní stav nitrobřišního krvácení (jako mimoděložní gravidita),
 • velikost do 8 cm.

Luteinní cysty (těhotenské luteomy)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Vznikají hyperstimulací ovária choriovými gonadotropiny i při normálním těhotenství (častěji při mola hydatidosa a choriokarcinomu),
 • obě ovária jsou zvětšená s cystami i několik centimetrů v průměru, obsahují hnědou tekutinu,
 • stěna: ovariální stroma, výstelka: tékoluteinové buňky,
 • po ukončení těhotenství nebo odstranění moly či karcinomu pomalu ustupují (6 i více měsíců),
 • rostou hodně rychle, právě ony upozorňují obvykle na choroby trofoblastu,
 • velikost do 30 cm.

Endometroidní cysty (endometriosis genitalis externa)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Na vaječníku, vejcovodu (zvnějšku), peritoneu v pánvi, SU vazech, hrdle děložním aj.,
 • ovariální endometrióza – od drobných ložisek až po čokoládové (Sampsonovy) cysty,
 • endometriom může mít až 10 cm, tvoří srůsty s okolím,
 • mohou být prekurzorem pro endometriálního karcinomu.

Polycystická ovária (malocystická degenerace ovárií)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • 3-6% žen v reprodukčním věku,
 • oboustranně zvětšená ovária (obvykle velikosti slepičího vejce),
 • na povrchu mají šedavě bílou tuniku albugineu (říká se jim porcelánová ovaria) a modře jí prosvítají mnohočetné cystičky až 1 cm veliké,
 • vyskytují se u Stein-Leventhalova syndromu.

Klinický obraz[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Poruchy cyklu (oligomenorea nebo amenorea), pokud je menstruace, jde o anovulační cykly,
 • sterilita,
 • v 70 % hirsutismus,
 • ve 40 % obezita.

Patogeneze[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Patrně jde o poruchu steroidní syntézy v ováriích,
 • vzniká méně estrogenů, ale více androstendionu.

Léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Chirurgická – klínovitá resekce ovárií (odstranění třetiny až poloviny jejich objemu), v 80% dojde k úpravě cyklu a až 50% žen pak může otěhotnět,
 • operovat se má tehdy, když chce žena dítě.

Parovariální cysta[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Vzniká z epoophoron nebo z paroophoron a roste intraligamentózně, jsou dosti velké a rostoucí na stopce (v mezosalpinx, tedy kryta peritoneem),
 • při operaci vidíme tzv. fenomén křížení cév – cévy peritonea se kříží s cévami obalu cysty,
 • na cystě je obvykle vytažen nahoru vejcovod, ovárium je mimo.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. ©2009. [cit. 2010]. <http://jirben.wz.cz>.
 • GRUBER, Sarah. Gynäkologie und Geburtshilfe : BASICS. 5. vydání. München : Elsevier, 2014. 189 s. s. 59. ISBN 978-3-437-42155-6.
 • POVÝŠIL, Ctibor, Ivo ŠTEINER a Pavel DUŠEK, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. POVÝŠIL, Ctibor, Ivo ŠTEINER a Pavel DUŠEK, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.