Parasexuální děje u bakterií

Z WikiSkript

Konjugace, transformace a transdukce jsou parasexuální děje u bakterií, které slouží pro přenos genetické informace.

Konjugace

Pencil.png upravit

Konjugace

Konjugace je postupný, regulovatelný proces. Probíhá u mikrobů jakožto analogie pohlavního rozmnožování vyšších organismů. Jde o spojení bakterií, při němž dochází k přechodu dědičné informace (DNA) z jedné bakterie do druhé.

Při konjugaci dochází k vytvoření cytoplazmatického spojení mezi dvěma bakteriemi v podobě úzké trubičky a dále k přenosu části nebo celého genomu z dárcovské buňky do buňky příjemce.

O schopnosti přenést část své genetické výbavy do druhé bakterie rozhoduje přítomnost sex-chromatinu (F-faktoru):

 • F-faktor tvoří samostatnou součást jejich genetické výbavy – F-plazmid. (Buňky F+)
 • F-faktor je integrován v hlavním bakteriálním chromozomu. (Hfr)

Fenotypovým projevem přítomnosti F-faktoru je přítomnost tzv. F-pili na povrchu bakterie. F+ bakterie se specificky naváže na povrch recipientní bakterie a přenese do ní jedno vlákno svého F-plazmidu. Druhý řetězec se poté v obou bakteriích syntetizuje.

Popsaný proces je typický pro Gram-negativní bakterie. Gram-pozitivní bakterie nevyužívají pili ale adhesiny, díky kterým se buňky dočasně spojí, aby mohlo dojít ke konjugaci.


Transformace

Pencil.png upravit

Transformace
 • Je to přenos dědičných vlastností z jednoho kmene mikrobů na druhý.
 • Probíhá při ní zpětná rekombinace geneticky aktivního materiálu, při které jsou izolované, nebo z donorových buňek uvolněné alely přenášeny do buněk recipientních, prostřednictvím DNA.
 • Přenos genetické informace do bakterie přímo z DNA, vnesení plazmidu do bakterie v rámci klonování.
 • Dárcovská DNA se váže na buněčný povrch, jedno vlákno je rozloženo, druhé pomocí přenašeče do buňky.
 • Tuto schopnost má jen každá 1000. bakterie.
 • U grampozitivních vyžadována přítomnost kompetenčního faktoru.
 • Běžně např. u hemofilů a neisserií.
 • Přenášejí se geny pro virulenci, rezistenci.


Transdukce

Pencil.png upravit

Transdukce

Transdukce = převod.

Genetika: Je to přenos části genetické informace (DNA) z jedné (donorové) bakterie do druhé (recipientní) prostřednictvím bakteriofága.

 • Základní typy transdukce:
 1. generalizovaná (obecná) – bakteriofág je schopen přenosu kterékoli části genomu (fragment chromozomu nebo plazmid) donora do recipientní buňky;
 2. specializovaná (restringovaná) – mírný bakteriofág přenáší z donora do recipienta pouze určitou část jeho chromozomu;
 3. abortivní – přenesená část genomu donora se v hostiteli nereplikuje.


Odkazy

Související články

Zdroj

 • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 2009]. <http://www.stefajir.cz>.