Portál:Hygiena

Z WikiSkript

Washsym handwash.png     Hygiena

Užitečné odkazy
Zkouškové otázky
Tipy ke zkoušce
Pracoviště
Doporučená literatura
  • BENCKO, Vladimír. Hygiena a epidemiologie :  učební texty k seminářům a praktickým cvičením pro studijní obor Zubní lékařství. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1129-5.
  • TUČEK, Milan. Hygiena a epidemiologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-802-4620-251.
  • TUČEK, Milan a Miroslav CIKRT. Pracovní lékařství pro praxi :  Příručka s doporučením a standardy. 1. vydání. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0927-9.
  • KUDLOVÁ, Eva, et al. Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2009. 287 s. ISBN 978-80-246-1735-0.


Odkazy

Mefanet portal.png MEFANET portál Epidemiologie, preventivní lékařství, hygieny

Hygiena
Úvod
Zdraví a prostředí

Vnější prostředí

Vnitřní prostředí budov

Světlo

Hluk

UV záření

Ionizující a neionizující záření

Voda


Nemocniční hygiena
Hygiena práce
Životní styl

Kouření

Výživa

Návykové látky

Mentální hygiena