Transdukce

Z WikiSkript
Transdukce

Transdukce = převod.

Genetika: Je to přenos části genetické informace (DNA) z jedné (donorové) bakterie do druhé (recipientní) prostřednictvím bakteriofága.

  • Základní typy transdukce:
  1. generalizovaná (obecná) – bakteriofág je schopen přenosu kterékoli části genomu (fragment chromozomu nebo plazmid) donora do recipientní buňky;
  2. specializovaná (restringovaná) – mírný bakteriofág přenáší z donora do recipienta pouze určitou část jeho chromozomu;
  3. abortivní – přenesená část genomu donora se v hostiteli nereplikuje.


Buněčná biologie: signální transdukce = jakákoliv přeměna jednoho stimulu na druhý;

  • přenos informace z extracelulárního prostředí do intracelulárního (např. vazbou informační molekuly na membránový či buněčný receptor);
  • převod smyslového podnětu (světlo, zvuk, dotyk apod.) na elektrický signál receptorových buněk (receptorový potenciál).

Transdukce je přirozený prvek moderního genového inženýrství: temperovaný fág napravuje dědičný defekt hostitele vnesením normálního genu do jeho genomu.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 2010-03-14]. <http://www.stefajir.cz>.